Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ sáu Tuấn XXVI TN: 02.10.2020 Các Thiên Thần Hộ Thủ Mt 18,1-5.10

  (Mt 18, 1-5. 10)

“Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng

Thánh nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

     Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”. Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.

    “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời”.

    “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”.

     “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 

Sứ điệp:   Chúa tình thương đã an bài cho mỗi người có một bạn thiêng liêng là Thiên Thần bản mệnh. Hãy tạ ơn Chúa bằng cách lắng nghe và gắn bó với bạn tốt đó.

1.Ghi Nhớ:Ai là người lớn nhất trong Nước Trời “ (Mt 18,1)

2.Suy Niệm: Niềm tin vào sự hiện diện và vai trò của các thiên thần trong đời sống loài người phát xuất từ Thánh Kinh và được chứng thực nơi kinh nghiệm của các thánh nhân. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Thiên Chúa gửi các sứ giả từ trời xuống để chăm sóc những người sống phận bé nhỏ. Đó là những thiên thần phục vụ Thiên Chúa và giúp đỡ con người. Các thiên thần bản mệnh dẫn dắt chúng ta trên đường phần rỗi, mọi nơi, mọi lúc. Các ngài không rời bỏ chúng ta, cả khi chúng ta phạm tội hay khi chúng ta chống lại những điều các ngài hướng dẫn. Khi chúng ta cầu nguyện, các ngài chuyển lời lên Thiên Chúa và kéo ơn Chúa xuống chúng ta. Khi chúng ta bị cám dỗ, khi phạm tội, các ngài tìm cách giục lòng ta sám hối ăn năn trở về với Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Năng cầu xin các thiên thần bản mệnh nâng đỡ đường đời chúng ta.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin sai các thiên thần Chúa đến nâng đỡ và gìn giữ bước chân con trên muôn nẻo đường đời con đi. Amen.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, trong cuộc sống, con đã cảm nghiệm được những tình bạn cao quý: đó là những người chân thành, tốt bụng, trung thành. Khi con buồn vui, họ chia vui sẻ buồn với con. Đặc biệt những lúc con nản chí, họ là người động viên an ủi; những lúc con sai lỗi, họ là người thẳng thắn nhắc nhở sửa sai cho con. Tuy thế, vì là con người, những người bạn đó vẫn có lúc bó tay chẳng giúp gì được cho con.

     Chúa đã thương ban cho mỗi người chúng con có một bạn thiêng liêng là Thiên Thần Bản Mệnh. Lòng các Ngài luôn tôn thờ Chúa nên luôn tốt với con người. Các Ngài không bị thời gian không gian chi phối, nên các Ngài luôn sáng suốt hướng dẫn đúng đắn cho con người. Các Ngài thay mặt Chúa mà an ủi khi con gặp thất bại. Các Ngài cộng tác với Chúa Thánh Thần mà soi sáng gợi ý cho con tìm ra Thánh Ý Chúa trong mỗi biến cố xảy đến trong cuộc đời con. Các Ngài dạy con biết sống theo đường ngay lẽ thật. Xin cho con biết vâng nghe theo sự hướng dẫn của Thiên Thần Bản Mệnh, bạn tốt thiêng liêng Chúa ban cho đời con.

     Lạy Chúa, trên đời này chọn được người bạn tốt đã khó, chọn được người bạn tốt khôn ngoan sáng suốt còn khoa hơn. Xin cho con biết trọng tình bạn thiêng liêng rất trung thành và khôn ngoan của Thiên Thần Bản Mệnh dành cho con.

     Xin cho con khôn ngoan xa tránh những bạn bè xấu trên đời và biết gắn bó hơn với Thiên Thần Bản Mệnh của con. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi