Thứ hai Tuần XXVI TN: 28.10.2020 T. Vencesslaô, T.Laurensô, tử đạo Lc 9,46-50 

   (Lc 9, 46-50)

“Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con,

đó là người cao trọng nhất”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

     Khi ấy, các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, và bảo các ông rằng: “Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”.

     Gioan lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con”.

Sứ điệp: Các môn đệ tự hỏi xem ai là người lớn nhất, và Chúa Giêsu đã trả lời: kẻ nhỏ nhất lại là kẻ lớn nhất. Chúa muốn dạy ta rằng: người khiêm nhường phục vụ như Chúa là người lờn nhất trong Nước Trời.

  1. Ghi nhớ: “ Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất ” (Lc 9, 48)
  2. Suy niệm: Chúa Giêsu đã cho ta thấy “ tinh thần bé nhỏ ” là là điều kiện thiết yếu để được vào Nước Trời. Tinh thần nhỏ bé là gì nếu không phải là luôn biết sống đơn sơ khiêm tốn. Đơn sơ khiêm tốn không có nghĩa là không làm gì cả nhưng là cố gắng chu toàn những việc bổn phận vì lòng yêu mến Chúa. Càng đơn sơ thì ta càng tự do và dễ nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong đời sống. Con người chỉ thật sự lớn lên khi nhận ra đươc sự hiên diện của Chúa và liên kết với Người. Và đó cũng chính là con đường nên thánh của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
  3. Sống Lời Chúa: Mỗi người cần canh tân khuynh hướng ham thích những gì là cầu kỳ phức tạp để trở về với nếp sống đơn sơ.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ khhiêm tốn, không tích chứa những ưu phiền, một tâm hồn chỉ có tình yêu Chúa và luôn sẵn sàng phục vụ. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, như các môn đệ ngày xưa, con cũng thích địa vị và đi tìm chỗ nhất cho mình. Con muốn hơn người khác và trở nên cao trọng bằng cách tự tôn mình lên hơn là sống theo đường lối của Chúa. Sở dĩ con không áp dụng phương thế của Chúa là vì con chưa hiểu được hình ảnh trẻ thơ bé nhỏ đối với Chúa lại cao đẹp và vĩ đại biết bao. Chính thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu, hơn ai hết, đã chọn cho mình con đường thơ ấu thiêng liêng, một con đường ngắn nhất để nên trọn lành.

    Lạy Chúa, suốt cả cuộc đời, Chúa đã phục vụ con người như một tôi tớ. Cuộc đời Chúa cho con hiểu rằng để trở nên cao trọng, con phải sống khiêm nhường phục vụ như Chúa. Xin cho con luôn trở nên nhỏ bé trước tình yêu Chúa, để con luôn đơn sơ phó thác vào Chúa.

     Xin cho con biết noi gương Chúa, như khi Chúa hạ mình cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, để con cũng biết yêu thương phục vụ anh em, nhất là những anh em hèn mọn, nhỏ bé. Xin cho con xác tín rằng: khi con ích kỷ yêu chính mạng sống mình, con sẽ mất nó, nhưng khi con quên đi bản thân mình trong cuộc đời phục vị tha nhân, con lại gặp chính mình.

     Và lạy Chúa, xin cho con được lớn lên trong Chúa Thánh Thần, để trở nên cao trọng trong cung lòng Thiên Chúa. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi