Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ tư: 23.09.2020 Thánh Piô Pietrelcina, linh mục, (N) Lc 9,1-6

   (Lc 9, 1-6)

“Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa

và chữa lành bệnh nhân”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

     Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

Sứ điệp:   Chúa Giêsu ban ơn để sai các tông đồ rao giảng Nước Thiên Chúa. Chúa căn dặn phải thực hiện sứ vụ của mình bằng một cuộc sống thanh thoát và bình dị.

  1. Ghi Nhớ:“Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân” (Lc 9,2).
  2. Suy Niệm: Bất cứ ai muốn hành nghề, trước tiên phải học nghề, sắm dụng cụ đồ nghề và phương tiện tối thiểu. Nhưng Chúa Giêsu khi sai Nhóm Mười Hai ra đi hành nghề truyền giáo, thì khuyên đừng mang bất cứ vật dụng nào. Hành trang cần thiết cho người truyền giáo, không phải dựa vào những thứ dụng cụ vật chất, cho bằng thái độ tích cực, tinh thần siêu thoát, con tim yêu thương và sứ điệp Tin mừng của Chúa Kitô. Người truyền giáo không cậy dựa vào những tiện nghi vật chất, nhưng cậy dựa vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.
  3. Sống Lời Chúa: Hãy tín thác mọi sự vào tình thương của Chúa.
  4. Cầu Nguyện: Xin cho các nhà truyền giáo hiểu được ý của Chúa, để các ngài đừng mải mê, bận bịu cho cuộc sống, mà biết cậy trông vào ơn quan phòng của Chúa. Amen.

Cầu nguyện:   Lạy Chúa Giêsu, trở nên người Ki-tô hữu là lãnh nhận ơn gọi sống cho Chúa và sống cho kẻ khác. Chúa ban cho con ơn thánh Chúa và sai con vào môi trường sống hằng ngày. Cuộc sống hằng ngày là môi trường để con tỏ bày ơn Chúa cho kẻ khác. Con muốn xác tín một lần nữa trước mặt Chúa để con thực sự là người Ki-tô hữu, là người môn đệ của Chúa giữa xã hội.

     Mỗi người có thể có nhiều vai trò, nhiều địa vị trong tương giao với kẻ khác. Có thể là giám đốc, là công nhân, là thầy, là thợ, là cha mẹ, là vợ chồng, là con, là anh, chị, em… Những vai trò này xác định cách sống. Cũng vậy, con là người Kitô hữu, là môn đệ của Chúa, đắc tính căn bản này sẽ xác định cách sống của con, sẽ hướng dẫn con trong những tương giao đối với mọi người. xin Chúa giúp con sống đúng phẩm giá và danh hiệu Ki-tô hữu của con.

     Với tư cách là người Kitô hữu, nhiều lúc con cũng sẽ phải chấp nhận những hy sinh, thiệt thòi cho chính mình. Nhưng con biết rằng Chúa đã muốn điều đó. Chúa dạy con vui lòng chấp nhận những tiện ích vất chất vừa đủ cho cuộc sống. Chúa dạy con phải biết cho đi chứ không chỉ thu góp cho mình.

     Lạy Chúa, một cuộc sống như vậy không phải chỉ dành riêng cho các nhà tu nhiệm nhặt sao? Không, Lời Chúa hôm nay nói với chính con trong tư cách là một Kitô hữu. Đó phải là cuộc sống của con. Xin Chúa giúp con.Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi