Lễ Giỗ Lần thứ 18 Đấng Đáng kính ĐHY P.X. Nguyễn Văn Thuận tại Roma

Lễ Giỗ Lần thứ 18 Đấng Đáng kính ĐHY P.X. Nguyễn Văn Thuận tại RomaTheo thông tin từ Bà Tiến sĩ Luisa Melo, đặc trách án phong Chân phước cho Đức Đáng kính HY P.X. Nguyễn Văn Thuận:

Thánh lễ Giỗ lần thứ 18 của Đấng Đáng kính ĐHY P.X. Nguyễn Văn Thuận sẽ được cử hành tại tại Roma vào lúc 09g30 ngày 18/9/2020, do Đức HY Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, chủ tế.

Thay vì cử hành tại nhà thờ Santa Maria della Scala như mọi năm, năm nay vì lý do đại dịch Covid-19, thánh lễ Giỗ sẽ được tổ chức tại Vương Cung Thánh Đường Santa Maria tại khu vực Transtevere, rộng lớn hơn, đủ chỗ cho nhiều người tham dự và bảo đảm sự giãn cách cần thiết.

Trong thánh lễ này mọi người sẽ hiệp ý cầu nguyện cho những nạn nhân của đại dịch Covid-19 trên thế giới nhờ lời chuyển cầu của Đấng Đáng kính.

Xin mọi người cùng hiệp thông trong thánh lễ Giỗ. Nguyện xin Thiên Chúa thúc đẩy để Giáo hội sớm nâng Đấng Đáng kính lên hàng Chân phước.

————

Causa Cardinal Van Thuan
To all devotees and friends of Venerable Card. Van Thuân,
With joy I remind you and inform you that this coming 16th September we commemorate the anniversary of Card. Van Thuân’s death.
This year, the celebration of Holy Mass will be presided over by His Eminence Cardinal Turkson at the Basilica of Santa Maria in Trastevere, on Friday the18th September, at 9:30 a.m.
The change of the venue is due to the greater availability of the space at the Basilica, as required by the current regulations.
We hope that everyone will be able to take part in the Eucharistic celebration at your own time/place convenient to you, or offer a prayer to the Lord asking for the Venerable’s intercessions for all the victims of this pandemic.
Thank you for your attention. My cordial greetings.
Dr. Luisa Melo
In charge of the Cause
————————————
Causa di Beatificazione e Canonizzazione Card. F. X. Nguyen Van Thuan
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale
Palazzo San Calisto
00120 Città del Vaticano
T. +39 06 69892765
M. +39 335 7783320
causa.cardinalvanthuan@humandevelopment.va

Nguồn: cuucshuehn.net/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi