Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ hai: 31. 08. 2020 Lc 4, 16-30  

(Lc 4, 16-30)

Không một tiên tri nào

được đón tiếp tại quê hương mình”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

     Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.

     Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

     Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với Tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói Ông đã làm tại Ca-phác-na-um, Ông cũng hãy làm tại đây, tại quê Ông xem nào!”. Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

     “Thật vậy, Tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi”.

     Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

Sứ điệp: Chúa Giêsu là đấng Thiên Sai cứu độ trần gian. Nhưng những người Do Thái đồng hương với Chúa đã từ chối tiếp nhận Ngài, vì Ngài đã không thỏa mãn những tham vọng trần thế của họ.

  1. Ghi nhớ: “ Ông này không phải là con ông Giuse đó sao ” (Lc 4, 22)
  2. Suy niệm: Tuy tỏ ra thán phục trước những lời giảng dạy của Chúa Giêsu nhưng do thành kiến, óc hẹp hòi nên người Nazaret đã từ chối Đức Giêsu. Họ không chấp nhận Ngài là Đấng Messia dù họ đã chứng kiến những dấu lạ từ Ngài. Ngày nay, cũng vì thành kiến, vì khinh miệt và phân biệt sang hèn, nên chúng ta không thấy được Chúa Giêsu hiện diện trong mỗi người anh em mà chúng ta gặp gỡ.

3.Sống Lời Chúa: Điều gì ta làm cho anh em là ta đang làm cho Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, cũng vì thân thế gia đình tầm thường nên Chúa đã bị người ta từ chối. Xin cho chúng con khiêm tốn hòa nhã với anh em, sẵn sàng mở rộng vòng tay để đón tiếp và giúp đỡ những người tầm thường ,bất hạnh .Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con nhớ trong đoạn mở đầu Phúc Âm thứ tư, thánh Gioan tông đồ đã viết: “Ngài đến nhà mình nhưng người nhà đã chẳng chịu tiếp đón Ngài”.

     Lạy Chúa, điều ấy đã hoàn toàn ứng nghiệm nơi những người đồng hương với Chúa tại Na-za-rét, và ngày hôm nay cũng đúng với chính con nữa.

     Vâng lạy Chúa, con đã không tiếp nhận Chúa. Con quên rằng Chúa là bạn của người nghèo, của người bệnh tật, của kẻ khổ đau. Vì thế con đã xua đuổi Chúa đi khi con hất hủi anh em, khi con nhẫn tâm từ chối giúp đỡ những người nghèo đói, bệnh hoạn, khổ đau, sa chân lỡ bước. Con đã không tiếp nhận Chúa, vì trong lời nguyện hằng ngày, con chỉ đòi hỏi Chúa ban ơn theo ý con mà không bao giờ xin cho con biết vâng theo ý Chúa trong mọi nghịch cảnh cuộc đời.. Con đã không nhìn ra Chúa thật gần gũi với con qua các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Con đã xô đẩy Chúa xuống vực thẳm khi con nhào xuống vực sâu tội lỗi.

     Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con. Xin cho con nhận ra những ân huệ mà Chúa đã yêu thương phủ đầy đời con. Xin ban thêm đức tin, để con tin thật Chúa là Đấng Thiên Sai cứu độ trần gian và Chúa đã sai con đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó. Xin cho con được sống mãi trong nhà Chúa, được luôn kết hợp với Chúa qua các bí tích, để con xứng đáng là người nhà và là người môn đệ trung thành của Chúa. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi