Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Chúa nhật XX TN: 16. 08. 2020 Mt 15, 21-28

  (Mt 15, 21-28)

“Này bà, bà có lòng mạnh tin”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

     Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!”.

Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy”. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Sứ điệp:  Niềm tin mãnh liệt và khẩn khoản của người đàn bà dân ngoại đã làm Chúa Giêsu không nỡ từ chối ban phép lạ cho bà.

  1. Ghi nhớ:“Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “ Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi ” (Mt 15,25).
  2. Suy niệm: Tin là biết mở lòng ra để đón nhận những quà tặng đầy tình yêu từ Thiên Chúa với lòng tri ân cảm tạ. Lời kêu xin chân thành và xuất phát từ con tim luôn được Chúa đoái thương và chấp nhận. Kêu xin Chúa cũng nói lên lòng tín thác của ta vào Ngài. “ Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa, sẽ kêu cầu Người lúc gặp cảnh gian truân ” (TV 31,5). Bởi lẽ, trong những hoàn cảnh bi thương của cuộc đời, những kẻ tín trung với Chúa chỉ biết cậy trông vào Chúa và tin tưởng vững vàng rằng: chỉ có Chúa mới có thể cứu gỡ họ mà thôi. Còn những kẻ bất trung với Chúa thì chỉ biết kêu trách Chúa và mất lòng cậy trông vào Chúa. Chúng ta hãy trở thành những tôi tớ trung thành của Chúa trong cuộc sống này.
  3. Sống Lời Chúa: Hãy nguyện tắt thường xuyên.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đầy lòng từ bi và nhân ái, hằng nhậm lời những kẻ ngày đêm kêu xin Chúa với lòng tin yêu và phó thác. Xin cho con biết chạy đến với Chúa và sống thân tình với Ngài trong mọi biến cố của đời sống. Amen.

Cầu nguyên:   Lạy Chúa, con thấy có hai lần Chúa đã từ chối không ban phép lạ, nhưng vì niềm tin và lời khẩn khoản của người xin, Chúa đã thực hiện phép lạ: đó là lời cầu xin của Đức Maria tại đám cưới Ca-na, và câu chuyện người đàn bà xứ Ca-na-an hôm nay.

      Niềm tin mạnh mẽ và kiên trì đã khiến Chúa không nỡ từ chối ban ơn. Xét cho cùng, chúng con thực không xứng đáng để Chúa ban ơn cho. Con không có quyền đòi Chúa làm phép lạ. Điều con có thể làm được và phải làm, đó là tin tưởng vào Chúa, xác tín vào tình thương đầy quyền năng của Chúa và đặt trọn hy vọng vào Chúa.

      Khi con cầu xin Chúa, con thường muốn Chúa thực hiện theo ý muốn của con, vào thời điểm mà con muốn, mà con không hiểu rằng điều quan trọng là tin tưởng và phó thác vào Chúa.

      Lạy Chúa, xin cho con biết kiên trì tín thác vào Chúa, cho con biết bày tỏ tấm lòng của con trong nhẫn nại. Chúa biết điều con cần, nhưng Chúa cũng muốn con tin tưởng, cậy trông vào Chúa. Đôi lúc vì cuộc đời quá đau khổ và phức tạp, con không dám tin vào Chúa nữa. Và vì nghi ngờ nên con không dám cầu xin nữa. Xin Chúa giúp con vững tin ngay cả trong những lúc khó tin và không còn gì để hy vọng. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi