Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ bảy: 08. 08. 2020 Mt 17,14-20 

  (Mt 17, 14-20)

“Nếu các con có lòng tin,

thì chẳng có gì các con không làm được”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

     Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được.” Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi.” Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. 

    Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?”. Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.

Sứ điệp:   Sức mạnh của đời sống người Kitô hữu tùy thuộc vào mức độ của lòng tin. Lòng tin yếu, người Kitô hữu sẽ bất lực; còn lòng tin mạnh, người Kitô hữu sẽ vượt qua mọi thử thách.

  1. Ghi nhớ: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: rời khỏi đây, qua bên kia! nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được” (Mt 17,20).
  2. Suy niệm: Chúa Giêsu trách các môn đệ “Tại anh em kém tin!” khi các ông hỏi Chúa tại sao không trừ nổi tên quỷ nầy. Lý do là vì các môn đệ ỷ vào sức riêng mình, mà không dựa vào sức của Chúa. Chúa để các ông thất bại là dịp cho các ông nhận thức về sự bất lực của mình. Muốn được thành công, các ông cần gắn bó với Chúa bằng đức tin, dù chỉ là đức tin nhỏ bé “bằng hạt cải thôi”. Điều nầy nhắc nhở chúng ta khi làm việc tông đồ bác ái, chớ cậy sức riêng, tài năng của mình, hay dựa vào những phương tiện trần thế, mà hãy đặt niềm tin vào Chúa, trông cậy sức mạnh của Chúa.
  3. Sống Lời Chúa: Cầu nguyện trước khi thi hành bổn phận.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức rằng, khi làm việc bổn phận, là con làm công việc của Chúa và cho Chúa, chứ không phải việc của riêng con, để con biết cậy dựa vào ơn Chúa, nhằm vinh quang Nước Chúa. Amen.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, sau khi chứng kiến Chúa trừ quỷ kinh phong, các tông đồ đã hỏi Chúa: “Tại sao chúng con không trừ được quỷ ấy?”. Bản thân con cũng nhiều lần tự hỏi: “Tại sao mình cứ sống tầm thường mãi?”. Câu trả lời Chúa thật rõ ràng: “Vì các ngươi yếu lòng tin”.

      Vì yếu lòng tin mà con chưa cảm nhận được hết ánh nhìn yêu thương của Chúa, cái nhìn trìu mến, mời gọi, khích lệ. Và vì thế con chưa một lần mạnh dạn thưa với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”. Con thường tránh né ánh nhìn của Chúa, vội cúi đầu quay đi. Vì yếu lòng tin mà con làm ngơ trước tiếng gọi của người anh em đang cần giúp đỡ. Vì yếu lòng tin mà con dè dặt tính toán mỗi khi cần hy sinh, con ngại ngùng đứng trước chân dốc cuộc đời, thu hẹp khát vọng của mình lại. Đời con vẫn cứ tầm thường vì tự thâm tâm con đã cam nhận sống tầm thường. Con tự vạch ra xung quanh mình những chuẩn mực an toàn, không được lỗi luật và cũng chớ phiêu lưu. Con chôn nén bạc Chúa trao xuống lòng đất và chịu đựng quãng đời vô vị trôi qua. Lạy Chúa, con yếu tin quá.

      Giờ đây con muốn tìm lại ánh mắt của Chúa, muốn lắng nghe tiếng Chúa thôi thúc trong tâm tư con. Xin Chúa củng cố đức tin yếu ớt của con. Chúa muốn con vươn cao và sẵn sàng ban ơn để con có thể vươn lên. Với lòng tin mạnh mẽ mà Chúa ban cho con, con sẽ cố gắng sống thánh và sẵn sàng chấp nhận mọi thách đố của cuộc sống. Với lòng tin mạnh mẽ, con sẽ dấn thân trọn vẹn để sống cho Chúa và cho anh chị em. Và với lòng tin mạnh mẽ, con sẽ có đủ sức mạnh để chiếm được Nước Trời. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi