Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ sáu: 07. 08. 2020 Thánh Xittô II, giáo hoàng Mt 16,24-28  

  (Mt 16, 24-28)

“Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?”. 

 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”

Sứ điệp: Để cứu chuộc nhân loại, Chúa Giêsu đã bằng lòng đón nhận khổ đau và chịu chết trên thập giá, nên Chúa đã được phục sinh vinh quang. Chúa mời gọi ta là môn đệ Ngài, hãy bước theo Ngài.

  1. Ghi nhớ:“Nếu người ta được cả thế giới mà mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” (Mt 16,26).
  2. Suy niệm: Sống là một chuỗi những chọn lựa và từ bỏ, cái được và cái mất. Một khi đã quyết tâm chọn lựa theo Chúa, thì người môn đệ phải thực thi những điều kiện sau đây: – Phải từ bỏ chính mình: tức là phải khước từ lòng tự ái, sự nuông chiều bản thân và từ bỏ mọi thói hư tật xấu; – Phải vác thập giá mình: tức là hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa trong mọi sự; -Theo Thầy: nghĩa là trở thành môn đệ của Chúa, để cộng tác vào công cuộc xây dựng Nước Trời. Như vậy, từ bỏ chính mình cũng có nghĩa là vác thập giá mình, tức là chấp nhận đồng số phận tôi tớ với Thầy trong cuộc sống và cái chết. Có dám sống như thế, chúng ta mới đạt được chính Chúa, làm môn đệ Chúa.
  3. Sống Lời Chúa: Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì?
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con chấp nhận những hi sinh, từ bỏ trong cuộc sống nầy vì Chúa, để đạt cuộc sống đời đời. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã yêu thương con và đã để lại cho con một mẫu gương yêu thương tuyệt vời. Cuộc đời của Chúa chiếu tỏa rạng ngời tình yêu cứu độ. Chúa đã yêu thương và yêu đến cùng, dù phải chịu bao gian nan, bao chống đối, bao khổ đau và cả cái chết trên thập giá.

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bằng lòng đón nhận tất cả vì yêu, vì Chúa mời gọi con chấp nhận cùng mang lấy thân phận tôi tớ với Chúa trong cuộc sống và trong cái chết.

     Xin cho con hiểu và xác tín rằng phải qua thập giá mới được vinh quang phục sinh. Xin cho con can trường quảng đại trước gian nan khổ đau vất vả, để đem lại hạnh phúc, niềm vui và ơn cứu độ cho mình và anh em. Con sẽ chấp nhận khổ đau không chỉ vì khổ đau, nhưng vì muốn biểu lộ tình yêu cứu thế. Xin giúp con quảng đại hy sinh để cộng tác với Chúa làm cho Nước Trời lớn lên trong con, trong gia đình, trong xóm ngõ, trong giáo xứ, và góp phần làm cho bộ mặt trần thế nên trời mới đất mới.

     Lạy Chúa, xin cho con ghi nhớ Lời Chúa: “Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì?”. Con vẫn thường đi tìm những cái lợi mau qua trước mắt mà coi nhẹ sự sống linh hồn và chẳng quan tâm đến số phận đời đời. Xin Chúa giúp con hằng ngày biết hy sinh, từ bỏ chính mình để theo Chúa. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi