Trực tiếp: Thánh lễ trao Uỷ nhiệm thư cho BTV HĐMV G.x Chợ Quán vào lúc 17giờ30 ngày 28/01/2020

Thánh lễ trao Uỷ nhiệm thư cho Ban Thường vụ Hội Đồng Mục Vụ – Các Trưởng Giáo khu tại Giáo xứ Chợ Quán 120 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5 – Q.1 – Sài Gòn. Do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ tế. Vào lúc 17giờ30 thứ Ba (Mùng 4 tết) ngày 28/01/2020. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book, Twistter, Youtube:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Yêu thương phục vụ

Website: Giáo điểm Vĩnh lộc

Website:  Giađình cầunguyện

Facebook: Giađình cầunguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện 

Minds: Giađình cầunguyện

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi