Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ ba – 28. 01.2020 T. Tôma Aquinô, Lm, Tiến sĩ (N) ( Mc 3:31-35)

 (Mc 3, 31-35)

“Ai làm theo ý Thiên Chúa,

thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô:

     Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài, sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình Người rằng: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy”. Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?” Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

Sứ điệp: Chúa Giêsu mở rộng gia đình tự nhiên của Chúa để đón nhận những người thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Chính việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa làm cho ta trở thành thân nhân của Chúa Giêsu.

1.Ghi nhớ: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi và là mẹ tôi” (Mc3,35)

  1. Suy niệm: Mẹ và anh em tức là những người thân trong gia đình. Mà người thân trong gia đình thì chắc là không nhiều lắm. Chúa Giêsu hôm nay Ngài mở rộng phạm vi gia đình thật của Ngài rộng hơn và theo như ý Thiên Chúa. Anh chị em hay tất cả mọi người đều là con cái Chúa, do chính Chúa tạo dựng. Tất cả mọi người phải là anh chị em với nhau. Nhưng trong đời sống có nhiều người đón nhận cũng như có nhiều người chối từ chân lý này. Nên chỉ có những người biết nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, tức là những người đã đón nhận Lời Chúa mới đích thực là anh chị em của Chúa. Tự bản chất chúng ta được Thiên Chúa ban cho đặc ân làm anh chị em của Chúa, vậy chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng với hồng ân mà Chúa đã ban.
  2. Sống Lời Chúa : Cám đội ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta là người thân nghĩa của Chúa.
  3. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con, lại còn cho chúng con được hiệp thông trong chính sự sống của Thiên Chúa, được chia sẻ chức vị làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết lắng nghe và thực hàn Lời Chúa để mỗi ngày được trở nên xứng đáng là con cái Chúa. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con mắt đức tin của con giờ này mở ra, và con nhìn thấy Chúa đang đưa mắt nhìn từng người chúng con, và nói rằng con là anh chị em của Chúa, con là thân nhân của Chúa, là người được Chúa yêu mến. Chúa cho con thấy con thật hạnh phúc khi con thi hành ý muốn Chúa Cha.

     Chúa mở rộng gia đình của Chúa để đón nhận cả con vào. Gia đình của Chúa không phải chỉ gồm những người có liên hệ huyết nhục với Chúa, nhưng trên hết, đó là những người biết mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa và thi hành ý muốn Chúa Cha. Con thấy Đức Mẹ thật hạnh phúc vì được làm Mẹ của Chúa hai lần: làm mẹ vì sinh ra Chúa và làm mẹ vì thi hành ý muốn Chúa Cha.

     Phần con, con được Chúa đón nhận, được Chúa yêu mến, Chúa nâng con lên cao và đưa con lại gần Chúa. Lạy Chúa, còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng nhiều lúc con đã không nhận ra được điều ấy, bởi vì việc lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành đòi con nhiều hy sinh quên mình, và con đã làm một cách miễn cưỡng, lừng khừng, chậm chạp. Xin Chúa cho con biết quý trọng hạnh phúc ấy hơn tất cả mọi vui sướng khác ở đời. Chúa tôn trọng và quý mến con, xin đừng để con coi nhẹ và khinh thường tình yêu Chúa. Xin giúp con biết đi tìm Ý Chúa và làm theo Ý Chúa trong từng việc làm và lời nói, trong cách sống và suy nghĩ, để nhờ đó con được nên giống Chúa và trở thành anh chị em của Chúa. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi