Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : CHúa nhật – 12. 01.2020 Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa  ( Mt 3,13-17)  

  ( Mt 3,13-17)

Chịu phép rửa xong, Đức Giêsu thấy Thần Khí Thiên Chúa đến ngự trên Người.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu:

13 Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình.14 Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi! “15 Nhưng Đức Giê-su trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.

16 Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người.17 Và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

  1. Ghi nhớ : “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính” (Mt 3,15)
  2. Suy niệm: Khi chịu phép rửa tại sông Giođan, Chúa Giêsu thể hiện sự khiêm tốn và ẩn mình. Chúa đồng hóa mình với dân chúng, chấp nhận những kẻ cậy sức mạnh để xô đẩy…. hầu thông cảm cho những người thấp cổ bé miệng trong thời bấy giờ. Chúa đã cúi mình trước Gioan, để ông làm phép rửa cho Người, hầu cho những tội nhân biết rằng : họ cũng phải cúi mình trước tòa giải tội. Noi gương Chúa, ta hãy khiêm tốn van xin Chúa tẩy rửa ta khỏi tội lỗi và xứng đáng trở nên con yêu dấu của Cha trên trời.

Sống Lời Chúa: Yêu mến và tôn trọng nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết kính nhường nhau, phó thác thân phận làm người, làm Kitô hữu cho Chúa ngõ hầu chu toàn bổn phận làm con Chúa mỗi ngày. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi