Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ bảy – 11. 01.2020 Thứ bảy sau Lễ Hiển Linh ( Ga 3:22-30)

  (Ga 3, 22-30)

“Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:

     Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: “Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!” Gioan trả lời rằng: “Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người. Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.

Sứ điệp:   “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”. Đó là tâm tình của thánh Gioan Tẩy Giả mà Giáo hội muốn gởi đến chúng ta qua bài Tin Mừng hôm nay.

1.Ghi nhớ: “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga3, 30)

  1. Suy niệm: Ý thức sứ mạng tiền hô của mình nên Gioan Tẩy Giả đã có một nhận thức đúng đắn vai trò của mình chỉ là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Đấng Thiên Sai đến thì người dọn đường phải lui vào “hậu cảnh”. Thế thì có lẽ gì mà Gioan lại giành ảnh hưởng với Đấng Cứu Thế theo như suy nghĩ của các môn đồ mình. Con người chúng ta chỉ là thụ tạo trước mặt Thiên Chúa, loài thụ tạo được Chúa yêu thương. Nhưng không vì thế mà ta lại nghĩ mình có khả năng vượt khỏi sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúa muôn đời vẫn là Chúa còn ta là thụ tạo thì muôn đời vẫn là thụ tạo. Ý thức điều này để ta biết tôn vinh Thiên Chúa và dành mọi sự để làm vinh Danh Chúa hơn.
  2. Sống Lời Chúa : Hãy dành cho Chúa vị trí xứng đáng trong cuộc sống, cũng như là trong hành động của chúng ta

    4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã thương ban cho chúng con được làm con cái Chúa. Xin cho chúng con biết dùng cả cuộc đời mình mà tôn vinh Chúa là Thiên Chúa Hằng Sống muôn đời. Amen.

Cầu nguyện:    Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khởi sự sứ mệnh tông đồ bằng việc đến sông Gio-dan xin thánh Gioan làm phép rửa cho mình như một người môn đệ. Và từ vị thế của một môn đệ, Chúa đã từ từ thu hút một số các môn đệ, và cuối cùng trở thành một bậc thầy hơn cả thánh Gioan. Ảnh hưởng của Chúa càng lớn thì vai trò của thánh Gioan Tẩy Giả càng mờ nhạt. Thánh Gioan Tẩy Giả đã không ghen tức và buồn phiền vì Chúa thành công, nhưng ngài đã vui mừng vì đã đóng trọn vai phụ của mình. Đặc biệt thánh Gioan đã khơi dậy niềm vui và quy hướng mọi người về với Chúa.

     Lạy Chúa Giêsu, hôm nay, con cũng cần tiếp tục vai trò của thánh Gioan Tẩy Giả: Chúa phải lớn lên, còn con phải nhỏ lại: nhỏ lại trong muôn vàn những khuynh hướng xấu đang lôi kéo con vào vòng tội lỗi. Con cần nhỏ lại trong sự tham lam ích kỷ của mình, để người khác được lớn lên bằng tấm lòng quảng đại của con. Con cần nhỏ lại trong hận thù, ghen ghét, để tha nhân được lớn lên bằng sự cảm thông và tha thứ. Và khi người khác được lớn lên thì cũng chính là lúc Chúa được lớn lên trong tâm hồn con.

     Lạy Chúa Giêsu, xin ánh sáng Lời Chúa soi dẫn để con biết khám phá những nét đẹp nơi người khác. Xin sức sống của Bí Tích Thánh Thể nuôi dưỡng tâm hồn con mỗi ngày, để con biết hy sinh chính mình, cho Chúa lớn lên trong anh chị em con. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi