Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ năm – 09. 01.2020  Sau Lễ Hiểm Linh  (Lc 4:14-22a)

   (Lc 4, 14-22a)

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

     Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. Người đến Nadarét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người,  Người vào hội đường ngày Sabbat, và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho Người cuốn sách Tiên tri Isaia. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: “Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”.

     Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe”. Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người. 

Sứ điệp:   Chúa Giêsu vào hội đường như Ngài vẫn quen làm trong ngày Sa-bát. Đối với Ki-tô hữu, việc cầu nguyện riêng tư với Chúa là điều cần thiết, nhưng cầu nguyện chung với cộng đoàn là điều quan trọng không thể thiếu được.

1.Ghi nhớ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe” (Lc 4,, 21)

  1. Suy niệm: Các tiên tri thời Cựu Ước đã loan báo về Đấng Cứu Thế là Đấng có “Thần Khí Chúa ngự trên tôi sai tôi đi loan báo Tin mừng cho người nghèo hèn…”. Cùng với câu nói của Chúa Giêsu ta thấy Ngài là một Đấng giải phóng. Giải phóng con người khỏi đau khổ tật nguyền, giải phóng con người khỏi nô lệ cho vật chất bằng việc công bố năm hồng ân, giải phóng con người khỏi nô lệ tội lỗi….Ngày nay chúng ta thường được nghe Lời Chúa dạy trong Thánh lễ, trong Kinh nguyện gia đình. Ta hãy tin tưởng vào Lời Chúa để có một niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu Kitô chính là Đấng Cứu Độ chúng ta. Ta hãy để Lời Chúa hành động trong cuộc sống chúng ta, biến đổi chúng ta thành những người con ngoan, những người con biết gắn bó với Chúa ngày một hơn.
  2. Sống Lời Chúa : Suy ngắm Lời Chúa để chìm sâu trong niềm tin tưởng vào Thiên Chúa Cứu Độ.
  3. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã thương để lại cho chúng con những lời dạy cũng như những hành động của Chúa qua các sách Tin Mừng. Xin cho chúng con khi đọc Lời Chúa biết nhận ra Chúa ngày một hơn và tin tưởng vào tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Amen.

Cầu nguyện:   Lạy Chúa Giêsu, Chúa thường thờ phượng ở hai nơi công cộng là hội đường và đền thờ. Mỗi thị trấn đều có hội đường, nên người ta tụ họp vào ngày hưu lễ để nghe, suy gẫm Lời Chúa và cầu nguyện. Người Do Thái chỉ có một đền thờ để nhấn mạnh rằng: chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, ở đó người ta tụ họp để dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Đó là nơi dâng hy tế trong tinh thần cầu nguyện.

     Lạy Chúa Giêsu, phụng vụ Lời Chúa như chúng con tuân giữ hôm nay phản ảnh công việc tại hội đường: tức là mỗi người cùng lắng nghe Lời Chúa, cùng suy gẫm và cầu nguyện. Còn phụng vụ Thánh Thể thì phản ảnh công việc tại đền thờ: nghĩa là mỗi người cùng biểu lộ niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất, cùng dâng hy tế trong tinh thần cầu nguyện.

     Xin Chúa giúp con ý thức rằng: đời sống đức tin của con cần được nuôi dưỡng và phát triển trong đời sống đức tin của cộng đoàn. Bởi vì cũng như một cục than sẽ luôn cháy hồng rực sáng nếu nằm cạnh những cục than khác, nhưng nó sẽ bị lụi tàn nếu đứng riêng lẻ một mình. Cũng thế, con cần tham dự những buổi cầu nguyện chung với anh em một cách tin tưởng để thờ phượng như Chúa đã làm và dạy con thực hiện. Chúa là mối dây liên kết con với người khác. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi