Ý Cầu Nguyện Tháng 1-2020 của Đức Giáo Hoàng

Kết quả hình ảnh cho convention

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 01-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR JANUARY 2020

Ý Truyền Giáo: Cổ Vũ Hòa Bình trên Thế Giới  

Xin cho các Kitô hữu, những người thuộc các tôn giáo khác, và tất cả những ai thiện chí biết cổ vũ hòa bình và công lý trên thế giới.

Prayer intention for evangelisation – Promotion of World Peace

We pray that Christians, followers of other religions, and all people of goodwill may promote peace and justice in the world. 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi