Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ sáu – 03. 01.2020 (Ga 1, 29- 34)

 (Ga 1, 29-34)

“Đây Chiên Thiên Chúa”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:

     Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Đây chính là Đấng mà tôi đã nói rằng: ‘Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi’. Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước để Người được tỏ mình ra trong Israel”.

Và Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Thần, như chim bồ câu, từ trời xuống ngự trên Người. Và trước tôi không biết Người, nhưng Đấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: ‘Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì chính người đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần’. Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa”.

Sứ điệp: Chúa Giêsu được thánh Gioan Tiền Hô giới thiệu như con chiên gánh tội lỗi trần gian. Con Chiên được sát tế trong lễ vượt qua để xóa bỏ tội nhân loại.

1.Ghi nhớ: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tổi trần gian” (Ga1, 19, 23)

  1. Suy niệm: Sau khi thực hiện thanh tẩy cho Chúa Giêsu, thì Gioan Tẩy Giả nhận thấy những dấu chỉ cho biết rằng chính người mà ông vừa làm phép thanh tẩy cho là Đấng Cứu Thế. Trong lời tuyên xưng của ông ta nhận ra một hiến lễ mới, một Con Chiên xá tội mới đó chính là Chúa Giêsu. Noi gương Gioan Tẩy Giả ta cũng hãy biết nhận ra những dấu chỉ mà Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày để nhận ra Chúa. Nghe lời Gioan Tẩy Giả tuyên xưng để ta tin tưởng vào sự tha thứ tội lỗi do Máu của Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta. Ngài chính là Đấng Xoá Tội, là Đấng luôn yêu thương tha thứ.
  2. Sống Lời Chúa : Năng chạy đến tình thương tha thứ của Chúa qua Bí tích Giải tội mà Chúa Giêsu đã lập.
  3. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã tỏ ra cho nhân chứng mới của Tân Ước là Gioan Tẩy Giả những dấu chỉ để nhận ra Đấng Cứu Thế. Nay xin cho chúng con khi nhìn lên Thánh Giá Chúa biết nhận ra Chúa là một Vì Thiên Chúa giàu tình thương và cũng xin cho chúng con biết đón nhận tình thương của Chúa. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong kinh Vinh Danh, con vẫn đọc “chỉ có Chúa là Đấng Thánh”. Vâng, Chúa là con chiên vô tì tích, thế mà Chúa đã gánh lấy tội nhân loại để đền thay cho tất cả nhân loại. Là con chiên vô tội, Chúa đã dùng máu mình để cứu rỗi loài người khỏi ách tội lỗi. Hôm nay, con hiểu được nỗi oan khiên vô tội của Chúa. Tội lỗi của từng con người, tội lỗi của mọi thế hệ, đã được Chúa gánh chịu thay.

     Con hiểu được phần nào gánh nặng tội lỗi ấy khi chiêm ngắm Chúa sinh hạ trong máng cỏ nghèo hèn. Con hiểu được phần nào gánh nặng tội lỗi ấy khi chiêm ngắm cảnh tượng Chúa toát mồ hôi máu trong vườn cây dầu. Con hiểu được phần nào gánh nặng tội lỗi ấy khi nghe Chúa thốt lên trên thập giá: “Lạy Cha, sao Cha bỏ con”. Con hiểu được phần nào gánh nặng tội lỗi ấy khi chiêm ngắm thập giá Chúa. Vì lạy chúa, nếu tội lỗi của nhân loại không quá nặng nề thì Chúa đã không phải chết cách khủng khiếp đến thế.

     Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã yêu thương loài người mà gánh lấy tội lỗi chúng con. Con phủ phục trước tấm lòng của Chúa đã hy sinh để chúng con khỏi hư mất. Xin cho nhân loại hôm nay đừng chất thêm vào gánh nặng tội lỗi ấy. Xin cho con một cảm thức nhạy bén với tội lỗi để con dứt khoát tránh xa tội lỗi. Xin cho con biết nhận ra tội lỗi của mình. Xin cho con biết sống bác ái nhiều hơn để góp phần làm vơi đi gánh nặng tội lỗi nhân loại. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi