Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ bảy: 22.12.2018 Lc 1,46- 56 

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

     Khi ấy, Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!”

     Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình. 

Sứ điệp:

     Đức Mẹ vui mừng dâng lời ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa vì Người đoái thương nhìn đến phận nữ tỳ hèn mọn của Mẹ. Chúa hạ bệ những kẻ cao ngạo và nâng cao kẻ khiêm nhường.

1.Ghi nhớ:“Thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn. Người đoái thương nhìn tới” (Lc 1 ,47-48)

2.Suy niệm: Sau khi bà Isave khen Mẹ là người có phúc hơn các người nữ, Mẹ Maria thốt lên lời Kinh Magnificat, để chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa. Mẹ không tự hào, hãnh diện khi thấy mình được Thiên Chúa ưu ái chọn lựa cách đặc biệt. Mẹ luôn ý thức và hiểu rằng mình không xứng đáng với hồng ân cao trọng ấy, nhưng chỉ vì tình thương bao la của Chúa dành cho những người bé mọn. Trong cuộc sống, nhiều khi gặp may mắn, được nhiều lời chúc tụng thành công, ta có tâm tình giống như Mẹ Maria, là cất lời ngợi khen Thiên chúa, hay ta luôn tự cao, tự đại với anh em ?

3.Sống Lời Chúa: Hãy sống với lòng biết ơn, để thấy tình Chúa trải dài trên suốt cuộc đời mình.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có đủ khiêm tốn để con có thể nhận ra sự yếu đuối của bản thân mà biết trông cậy vào tình thương của Chúa. Amen.

Cầu nguyện:

     Lạy Chúa, trong phút cầu nguyện hôm nay, con muốn nối tiếp lời tạ ơn của mẹ Maria để dâng lên Chúa lời ngợi khen cảm tạ của chính con. Nhìn vào bản thân con, đời sống con, những người thân yêu của con, con nhận thấy muôn vàn ân huệ Chúa đã tuôn đổ trên chúng con. Có những ơn con thấy được, nhưng cũng có rất nhiều ơn con không nhận ra. Dù con chưa nhận ra, nhưng con biết rằng toàn thân con, tất cả những gì làm nên đời sống con, những gì con đang được hưởng, và lạy Chúa, ngay cả những gì con đang gánh chịu, tất cả đều do tình thương Chúa ban tặng cho con. Có gì con có mà không phải nhận lãnh đâu.

     Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật hèn mọn, đôi tay bất xứng lại luôn xòe rộng để hứng đón hồng ân. Con chẳng là gì cả, nhưng Chúa vẫn đoái nhìn đến con. Chúa vẫn cho con là quan trọng và ban tặng hồng ân. Con xin Chúa cho con mang lấy tâm tình của Mẹ Maria: càng được Chúa đoái nhìn và cho là quan trọng, thì Mẹ lại càng thấy mình chẳng là gì cả.

     Phần con, con chẳng là gì, nhưng đôi khi con lại cho mình là quan trọng, con đưa mình lên quá cao, con tự mãn về mình. Con biết Chúa yêu kẻ khiêm nhường và chống lại kẻ kiêu ngạo. xin Chúa cho con biết sống khiêm nhường để được Chúa nâng cao trong trái tom Chúa. Xin cho con sống tâm tình biết ơn để xứng đáng tiếp tục nhận lãnh tình thương của Chúa. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi