Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ năm: 20.12.2018 Lc 1,26- 38

  “Này trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai”

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.:

     Khi ấy Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

     Nhưng Maria thưa với Thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

     Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên thần cáo biệt Bà.

Sứ điệp:

     Elizabet, một bà già son trẻ cũng mang thai được. Đức Maria thụ thai, sinh con mà vẫn đồng trinh. Vì Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng. Đối với Ngài không có gì mà không làm được.

1.Ghi nhớ:“Vâng tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

2.Suy niệm: Nếu như hôm qua ta đã chứng kiến lòng tin yếu kém của một vì tư tế, thì hôm nay, Tin Mừng cho thấy một lòng tin mạnh mẽ nơi Mẹ Maria, một thôn nữ miền quê hẻo lánh. Là tư tế, Dacaria có kiến thức và am hiểu về Thánh kinh lẽ ra ông phải có một niềm tin mãnh liệt, và ông phải biết có những trường hợp sinh con cách lạ lùng do quyền năng của Thiên Chúa. Phải chăng sự am tường Thánh kinh và công việc phụng thờ là điều kiện cần có của một công chức đền thờ. Còn Mẹ Maria là một con người tầm thường về cả địa vị lẫn tri thức. Nhưng có lẽ chính vì ý thức về sự tầm thường của mình nên Mẹ mới có một niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa và chấp nhận dễ dàng cho Chúa làm nơi Mẹ những điều cao cả.

3.Sống Lời Chúa: Tập sống đơn sơ, khiêm tốn vì Chúa thường làm những việc lớn lao cách âm thầm nơi những người khiêm hạ.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con có được một tâm hồn khiêm cung như Mẹ Maria, để con luôn biết tin tưởng,phó thác và trông cậy vào Chúa. Amen.

Cầu nguyện:

     Lạy Chúa là chúa tể trời đất, Chúa là Chúa trên tất cả các Chúa, Chúa là vua trên tất cả các vua. Chúa cao trọng hơn tất cả. Thế mà nhiều lúc con đã thiếu lòng tin cậy nơi Chúa, để chạy theo các thần tượng khác. Con đã cậy dựa vào của cải vật chất. Con đã đặt niềm tin vào những suy tính phàm trần của trí khôn nhân loại. con đã ỷ vào sức riêng mình. Vỗ ngực xưng danh là Ki-tô hữu, nhưng trong cuộc sống thường ngày con còn rất nhiều mê tín dị đoan. Con đã nhiều lần kêu trách Chúa khi gặp khó khăn thử thách. Con đã tin vào bói toán bùa ngải hơn tin vào Chúa.

     Xin Chúa cho con luôn biết nhìn lên Mẹ Maria như mẫu gương đời sống đức tin. Mẹ đã đón nhận ý Chúa một cách vô điều kiện, thưa hai tiếng xin vâng. Mẹ đã hoàn toàn tín thác trong vòng tay uy quyền và đầy yêu thương của Chúa. Nói theo lời Đức cố Giáo Hoàng Phaolô VI: trong đức tin, Mẹ đã bước liều trong hy vọng.

     Lạy Chúa, chính đức tin là sức sống cho thời đại hôm nay. Đức tin dẫn con đi trên nẻo đường ánh sáng của Chúa. Đức tin giúp con vượt thoát được những chặng đường gian nan thử thách. Và khi sống trong niềm tin, là con đang tuyên xưng rằng: Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Thiên Chúa làm được mọi sự.

     Lạy Chúa, con và gia đình con tin Chúa, nhưng xin thêm đức tin cho chúng con. Trong cuộc hành trình đức tin, xin cho chúng con luôn biết dõi theo bước  chân Đức Maria, Mẹ dấu yêu. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi