ĐTC tiếp kiến 8 tân Đại Sứ cạnh Tòa Thánh

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 13-12-2018 dành cho 8 đại sứ mới cạnh Tòa Thánh đến trình Ủy nhiệm thư, ĐTC kêu gọi các chính phủ và các dân tộc tôn trọng phẩm giá và quyền của mọi người.

PopeFrancis_15Dec2018_02.jpg

 Các vị tân Đại sứ đến từ 8 nước: Thụy Sĩ, Malta, Bahamas, Capo Verde, Islande, Turkmenistan, Grenada và Gambia. Đây là các vị không thường trú nên được ĐTC tiếp kiến chung.

 Kêu gọi tôn trọng nhân phẩm và nhân quyền

 Trong diễn văn chào mừng các vị Đại Sứ mới, ĐTC đặc biệt nhắc đến kỷ niệm 70 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền hôm 10-12 vừa qua và ngài khẳng định rằng:

 ”Trong thời kỳ có nhiều thay đổi sâu đậm về mặt xã hội và chính trị, các chính phủ và các dân nước không thể thiếu tôn trọng đối với nguyên tắc nhìn nhận phẩm giá nội tại của tất cả mọi thành phần gia đình nhân loại và các quyền bình đẳng bất khả nhượng của họ. Điều thiết yếu là để cho sự tôn trọng nhân phẩm và các nhân quyền soi sáng và hướng dẫn mọi nỗ lực trong việc đương đầu với những tình trạng trầm trọng về chiến tranh, xung đột võ trang, nạn nghèo đói nặng nề, nạn kỳ thị và bất bình đẳng đang đè nặng trên thế giới và trong những năm gần đây đã góp phần tạo nên cuộc khủng hoảng di cư ồ ạt hiện nay.”

 Đón tiếp người di dân

 ĐTC nhận xét rằng: ”Không có giải pháp nhân đạo hữu hiệu nào cho vấn đề trầm trọng ấy có thể làm ngơ không biết tới trách nhiệm luân lý của chúng ta, với sự quan tâm phải có đối với công ích, để tiếp đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người đến gõ cửa nơi chúng ta để tìm kiếm một tương lai an ninh cho bản thân và con cái họ”.

 ĐTC cho biết: ”Về phần mình, Giáo Hội dấn thân làm việc với mọi người đối tác trách nhiệm trong cuộc đối thoại xây dựng, để đề ra những giải pháp cụ thể cho vấn đề này và các vấn đề cấp thiết khác của con người, với mục đích bảo tồn nhân mạng và phẩm giá con người, thoa dịu những đau khổ, và gia tăng sự phát triển nhân bản toàn diện và đích thực” (Rei 13-12-2018)

  1. Trần Đức Anh OP

 (VaticanNews 14.12.2018)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi