Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ bảy: 15.12.2018 Mt 17,10-13 

“Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông”

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

     Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?”

     Chúa Giêsu trả lời: “Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”.

     Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả.

Sứ điệp:

     Đứng trước lịch sử hoặc các sự kiện xảy ra trong đời, chúng ta thường hời hợt và cắt nghĩa nông cạn. ta cần phải tím hiểu Thánh Ý Chúa. Hãy đến để hỏi Chúa Giêsu như các môn đệ xưa.

 

1.Ghi nhớ: “Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả” (Mt17,13)

2.Suy niệm: Thắc mắc về việc Êlia phải đến để dọn đường cho Đấng cứu thế đã được Chúa Giêsu giải thích, các môn đệ hiểu được rằng sứ vụ của Êlia được thực hiện cách rõ ràng nơi Gioan Tẩy Giả. Ông Gioan dọn đường cho Chúa bằng chính đời sống khắc khổ, bằng phép rửa, để khơi dậy lòng sám hối của dân chúng. Mùa vọng mời gọi chúng ta cũng phải dọn lòng cho Chúa đến bằng đời sống khó nghèo, bác ái, chấp nhận đau khổ vì yêu mến Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Quyết tâm sống khó nghèo, bác ái, chết đi cho tội lỗi, khuyết điểm, để làm chứng cho nước Chúa ở trần gian này .

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa mùa vọng giúp con dọn lòng đón Chúa ngự đến. Xin cho con biết chừa cải những tính hư tật xấu, để con xứng đáng được Chúa ngự vào lòng. Amen.

Cầu nguyện:

     Chúa ơi, Chúa có đau lòng không, khi Chúa đến giữa Dân Chúa mà Dân Chúa không nhận ra Chúa là Đấng phải đến? Chỉ vì họ đã cắt nghĩa lời hứa của Chúa một cách hẹp hòi. Họ cứ chờ đợi Eelia phải đến trước.

     Trong cuộc sống con, chắc chắn con không từ chối tiếp nhận Chúa đến với con dưới hình ảnh một vị Vua uy nghi. Nhưng hằng ngày Chúa đến với con thật sự, mà con lại dửng dưng. Con không thấy hấp dẫn và cần thiết mấy. Nhiều khi con còn coi như bị mất giờ nữa. Nếu con hiểu được sự hiện diện cao siêu của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, chắc mỗi lần đến với Chúa, con phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu con hiểu được sự hiện diện của Chúa trong những người nghèo khổ, chắc con đã không khinh miệt họ. Chúa đang đến với con qua những lần con gặp gỡ những ai bệnh tật, nhưng con ít khi nhìn ra Chúa.

     Vâng, lạy Chúa Giêsu, các thánh khác chúng con ở chỗ: các ngài luôn nhận ra Ý Chúa trong bất cứ cảnh sống nào, và luôn nhận ra khuôn mặt của Chúa trong bất cứ người nào.

     Xin cho Mùa Vọng năm nay mang lại cho con sự khôn ngoan chân thật của Chúa để con biết nhận ra Chúa đang đến với con trong cuộc sống hằng ngày. Xin cho con luôn thấu hiểu Thánh Ý Chúa đầy tình yêu thương trong mọi cảnh sống. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi