Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Chúa nhật II Mùa vọng Năm C: 09.12.2018 Lc 3,1-6 

   Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên,2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội,4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

1.Ghi nhớ:“Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,6).

2.Suy niệm: Giáo hội đặt bài Tin Mừng hôm nay trong bầu khí Mùa Vọng để mời gọi chúng ta sám hối, cải thiện đời sống, đón nhận Chúa đến trong hiện tại bằng ơn thánh và chờ đợi Chúa đến trong tương lai của mỗi người là giờ chết. Vì thế, chúng ta chỉ có thể nghe tiếng Chúa, gặp gỡ Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa, mỗi khi chúng ta biết sống những giây phút của “hoang địa” bằng những hình thức tĩnh tâm, suy gẫm, cầu nguyện và thinh lặng trước những lo lắng của thế gian.

3.Sống Lời Chúa: Hãy ”Lấp mọi hố sâu”: là hàn gắn mọi chia rẽ hận thù. Hãy “bạt mọi núi đồi” là từ bỏ tính cố chấp, kiêu căng, tự mãn.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sám hối trước những lỗi lầm trong cuộc sống. Và xin cho con biết quay về với Chúa với một tấm lòng hoán cải thật sự. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi