Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ năm: 06.12.2018 Thánh Nicôla Gm. Mt 7, 21.24-27  

“Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào Nước Trời”

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

    

Jesus Preaching the Sermon on the Mount
Gustave Dore

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.

     “Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Sứ điệp:

     Muốn được vào Nước Trời, tuyên xưng ngoài môi miệng không đủ, nghe và tin Lời Chúa không đủ, còn phải đem Lời Chúa ra thực hành.

1.Ghi nhớ: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa” là được vào nước trời cả đâu (Mt 7,21)

2.Suy niệm: Chúa Giêsu đưa ra nguyên tắc để đánh giá một người xứng đáng vào Nước Trời, đó là “thi hành ý muốn của Thiên Chúa”, điều này chứng tỏ Chúa đòi hỏi mọi người phải sống, phải làm, phải thực hiện, chứ không chỉ hiểu, chỉ biết, chỉ nói suông ngoài môi miệng. Chúa Giêsu muốn “nói và làm” phải đi đôi. Đức tin không việc làm là đức tin chết. Vì thế, muốn đứng vững được trong mọi thử thách, muốn thực sự gắn bó với Chúa, và muốn hưởng gia nghiệp nước trời ngày sau, thì ngay hôm nay, phải tập lắng nghe và thực thi lời Chúa .

3.Sống Lời Chúa: Quyết tâm cầu nguyện cho mình và cho tha nhân để xứng đáng đón Chúa đến.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu. Xin cho con biết lắng nghe và thi hành lời Chúa trong tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện để chờ đợi Chúa. Amen.  

Cầu nguyện:

     Lạy Chúa, con là người tin Chúa, con mang danh hiệu là Kitô hữu, là môn đệ Chúa. Đã bao nhiêu lần con được nghe Lời Chúa. Đã bao nhiêu lần con đọc kinh Tin Kính. Đã bao nhiêu lần con kêu cầu Danh Chúa. Điều đó thật là dễ, Chúa ơi! Tuyên bố mình là kẻ có đạo, tuyên xưng Danh Chúa, đọc hoài câu kinh, nghe hoài câu Phúc Am, đôi lúc cũng thật là khó, như hoàn cảnh các thánh tử đạo. Còn ngoài ra điều đó quá dễ, vì con nghĩ rằng nó không đòi hỏi nhiều cố gắng, và chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống con. Những mẫu kinh có sẵn, con cứ đọc chẳng cần suy nghĩ, chẳng cần thay đổi cuộc sống. Lạy Chúa, quá dễ. Và điếu đó ru ngủ lương tâm con và làm con ảo tưởng tự mãn.

     Còn việc thực hành Lời Chúa, thì quả thực là khó. Lạy Chúa, bởi vì nó đòi hỏi con phải thay đổi cuộc sống, buộc con phải bỏ mình, hy sinh, phải từ bỏ ý riêng, tập quán xấu, những đam mê lầm lạc. Điều đó thật là khó.

     Chính vì con thích dễ dãi và ngại khó khăn nên con đã trở thành kẻ khờ dại xây nhà trên cát. Lạy Chúa, con không muốn xây dựng đời mình trên sự ảo tưởng, trên sự tự mãn, để rồi cuối cùng phải chứng kiến đời mình sụp đổ tiêu tan.

     Nhưng con muốn đời mình vững vàng trung kiên nhờ đem Lời Chúa thực hành. Con muốn sống Lời Chúa. Xin chúa ban cho con lòng can đảm để sống Lời Chúa, dù phải hy sinh, dù phải từ bỏ, dù phải sống khác người, dù phải lội ngược dòng. Như vây, dẫu muôn ngàn cám dỗ khổ đau, thánh giá, hoạn nạn tấn công đời con, như phong ba bão táp trút lên căn nhà, con vẫn đứng vững trên Đá Tảng. Lạy Chúa, xin cho con sự trung tín và khôn ngoan. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi