ĐTC tiếp kiến 450 tham dự viên Hội nghị quốc tế về ma túy

ĐTC kêu gọi các thành phần khác nhau trong xã hội hiệp lực để bài trừ nạn ma túy và các hình thức nghiện ngập khác, cản trở sự phát triển toàn diện con người.

PopeFrancis_01Dec2018_02.jpg

Ngài đưa ra lời mọi gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 1-12-2018, dành cho 450 tham dự viên Hội nghị quốc tế do Bộ Phục vụ phát triển nhân bản toàn diện tổ chức ở Roma từ 29-11 đến 1-12-2018.

 Tai hại do ma túy

 ĐTC nhận xét rằng ”Ma túy là một thương tích trong xã hội chúng ta, nó làm cho nhiều người rơi vào cạm bẫy và khiến cho các nạn nhân mất tự do, để đổi lấy một thứ nô lệ, một sự tùy thuộc mà chúng ta có thể định nghĩa là ”lệ thuộc hóa học”.

 ”Việc sử dụng ma túy gây ra những thiệt hại rất trầm trọng cho sức khỏe, cho đời sống con người và xã hội. Tất cả chúng ta được kêu gọi chống lại sự sản xuất, chế biến và phổ biến ma túy trên thế giới. Đó là một bổn phận và công tác mà các chính phủ cần can đảm chiến đấu để chu toàn, chống lại những kẻ buôn bán chết chóc”.

 Cần một chủ thuyết nhân bản để chống nghiện ngập

 ĐTC cũng chống lại các thứ nghiện ngập khác được quảng bá trên Internet và nói rằng: ”Giáo Hội cảm thấy như một nhu cầu cấp bách dần thiết lập trên thế giới ngày nay một hình thức chủ thuyết nhân bản, đưa con người vào trung tâm những phát biểu về xã hội, kinh tế và văn hóa; thuyết nhân bản này có nền tảng là ”Tin Mừng Lòng Thương Xót”, từ đó các môn đệ Chúa Giêsu lấy hứng để thực hiện một công tác mục vụ thực sự hữu hiệu để thoa dịu, chăm sóc và chữa trị bao nhiêu đau khổ vì những hình thức nghiện ngập khác nhau trong cuộc sống con người”.

 Cổ võ sự hiệp lực của các thành phần xã hội

 Trong bài huấn dụ, ĐTC cũng tuyên bố hỗ trợ một đề nghị được Hội nghị về ma túy và nghiện ngập vừa thông qua, đó là:

 ”Để chiến thắng các thứ nghiện ngập, cần có sự hiệp lực dấn thân của các thực tại khác nhau hiện diện trong lãnh thổ, để thực hiện những chương trình xã hội hướng về sức khỏe, nâng đỡ gia đình và nhất là giáo dục. Trong viễn tượng này, tôi hiệp với những mong ước của anh chị em đề ra trong Hội nghị này, để có một sự phối hợp rộng lớn hơn các chính sách chống ma túy và chống các loại nghiện ngập, bằng cách kiến tạo những mạng liên đới và gần gũi đối với những người bị các thứ bệnh nghiện ngập như thế”.

 Tiếp tục giúp những người mới cai nghiện

 Sau cùng ĐTC cám ơn và khích lệ các tham dự viên Hội nghị tiếp tục linh hoạt và nâng đỡ cả những người mới ra khỏi những đường hầm của ma túy và các thứ nghiện ngập khác, những người này đang cần sự đồng hành và giúp đỡ của tất cả chúng ta, nhờ đó họ cũng có thể thoa dịu những đau khổ của bao nhiêu anh chị em khác đang gặp khó khăn” (Rei 1-12-2018)

Trần Đức Anh OP

(VaticanNews 01.12.2018)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi