Nội san Lửa Mến tháng 12.2018

WGPSG — Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

– Mục lục
– Sống với ơn lo liệu của Chúa Thánh Thần
– Suy niệm Lời Chúa
– Bồi dưỡng đức tin
– Hãy yêu thương nhau
– Hành trình đức tin (tt)
– Chút suy tư đêm Giáng sinh
– Noel ấm áo tình người
– Trang Thanh niên                                                       
– Trang Thiếu nhi                                                           
– Trang sức khỏe gia đình                                           
– Tin GĐPTTTCG khắp nơi                               
– Trang ân nhân, Bác ái – Xã Hội
– Hiệp ý cầu nguyện

Files/Poster gửi kèm: 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi