Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Chúa nhật XXXIV TN 25/11/2007 Lễ Chúa Kitô Vua Ga 18, 33b – 37 

   

Chính ngài nói rằng tôi là vua

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:

Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giê-su rằng: “Ông có phải là vua dân Do-thái không? “34 Đức Giê-su đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi? “35 Ông Phi-la-tô trả lời: “Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? “36 Đức Giê-su trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.”37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao? ” Đức Giê-su đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”

Ghi nhớ: Ông Phi-la-tô liền hỏi : “Vậy ông là vua sao ?” Đức Giê-su đáp : “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” (Ga 18,37)

Suy niệm: Bất cứ một quyền bính nào cũng xuất phát từ Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là Chủ Tể trên trời dưới đất, Người ban cho ai, người ấy mới có quyền, để phục vụ người khác. Vì thế, quyền bính là để phục vụ con người, để làm cho con người được hạnh phúc. Nhưng tiếc thay, con người đã lạm dụng quyền bính được ban cho mình để sai khiến kẻ khác, để áp bức kẻ khác . . . làm cho cuộc sống trở nên nặng nề và khổ sở hơn.

Hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu Kitô là Vua vũ trụ. Ngài quả là vị Vua trên các vua trần gian. Nhưng Ngài không đến để được phục vụ nhưng là để phục vụ người khác. Ngài đến để mang niềm vui, hạnh phúc và an ủi cho những người đau khổ lầm than. Ngài là vị Vua “khiêm nhu ngồi trên lưng lừa con”, Ngài “khiêm hạ rửa chân cho các môn đệ”. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta cũng hãy biết sống khiêm nhường và phục vụ, nhất là khi chúng ta được trao phó cho một chức vụ nào đó. Chúng ta hãy biết dùng nó như một phương tiện để mưu cầu hạnh phúc cho những người mình có trách nhiệm. Có như thế, chúng ta mới hy vọng được dự phần vào Vương Quốc của Vua tình yêu Giêsu.

Sống Lời Chúa: Cố gắng và hết lòng sống theo lương tâm chân thật của ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con hãy sống theo sự thật để được sự thật giải thoát chúng con. Xin cho chúng con hằng biết trung thành sống theo những gì là chân lý do chính Chúa mang lại cho chúng con. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi