Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ tư 21/11/2018 Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh Mt 12, 46 – 50    

“Người giơ tay trên các môn đệ mà nói:

Đây là mẹ Ta và là anh em Ta”

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

    Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Tôi? Ai là anh em Tôi?”. Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ Tôi, đây là anh em Tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha Tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em Tôi, là mẹ Tôi”.

Sứ điệp:

     Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh là Dân riêng mới. Dân riêng mới được quy tụ không theo tiêu chuẩn huyết thống, nhưng theo tiêu chuẩn tin và thi hành ý muốn Chúa Cha.

  1. Ghi nhớ: “Vì phàm ai thi hành thánh ý của Cha Tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mt 12, 50)
  2. Suy niệm: Qua Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu với chúng ta một mối liên hệ ngoài sự liên hệ huyết thống đó là mối liên hệ của một gia đình thiêng liêng mà các phần tử là những người làm theo thánh ý Chúa. Những thành viên này liên kết với nhau bằng cách cùng chăm chú lắng nghe và thực hành giáo huấn của Chúa. Càng liên kết và tương trợ với nhau để học hỏi và sống Lời Chúa, cùng giúp nhau sống theo Tin Mừng, chúng ta càng là anh chị em với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cảm nhận được diễm phúc là anh chị em với Chúa khi chúng ta biết thi hành thánh ý Chúa Cha, mà ý Chúa là muốn cho mọi ngươì được cứu độ.
  3. Sống Lời Chúa: Hết lòng cộng tác ới Giáo Hội, với họ đạo
  4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thi hành ý Chúa qua việc lưu tâm chăm lo thánh hoá bản thân. Để nhờ đó, tha nhân cũng được thánh hoa, thì tất cả chúng con càng thuộc gia đình con cái Thiên Chúa hơn. Amen.

Cầu nguyện:

     Lạy Chúa, dân riêng thời Cựu Ước bao gồm những con cháu của gia đình tổ phụ Gia-cóp. Họ liên kết với nhau nhờ tình máu huyết. Còn Chúa, Chúa quy tụ dân riêng của Chúa theo một tiêu chuẩn khác. Ai sống theo Thánh Ý Chúa Cha, người đó trở nên dân riêng, trở nên người thân của Chúa. Nhờ đó, tất cả mọi người đều có cơ hội trở nên con cái trong gia đình Chúa thiết lập.

      Thoáng nghe Tin Mừng hôm nay, con có cảm tưởng dường như Chúa lạnh lùng với thân bằng quyến thuộc. Nhưng suy gẫm thêm, con mới hiểu rằng: tình máu mủ dù có thắm thiết đến đâu cũng không thể chặt chẽ bằng mối tình thiêng liêng được liên kết bằng tình yêu Chúa. Chúa không dạy con bỏ tình ruột thịt, nhưng dạy con biết cùng nhau sống thánh ý Chúa Cha để mọi mối tình nhân loại được vững bền và có giá trị cao cả.

      Các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai là tấm gương quý báu cho con. Họ đã trở nên anh chị em vì cùng tin và cùng sống Tin Mừng của Chúa. Họ đã góp tất cả của cải để chia đều cho nhau. Chúng con là anh chị em ruột thịt cũng không thể làm được như vậy.

      Lạy Chúa, xin cho con nhận ra ý nghĩa cao cả của bí tích Rửa Tội, vì nhờ đó, con được dẫn vào mối liên hệ thân thích mới. Nhưng nhất là xin Chúa giúp con sống bí tích Rửa Tội, thực thi Thánh Ý Chúa trong cuộc sống, để nhờ đó con được thực thụ trở nên con cái Thiên Chúa và là anh chị em với nhau. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi