Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ ba 20/11/2018 Lc 19, 1-10

   

 “Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”. Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!”. Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”. Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

Sứ điệp:

     Chúa Giêsu đến tìm và cứu vớt những người tội lỗi. Trước tình thương của Chúa, ta hãy hoán cải cách thật lòng và quảng đại như ông Dakêu.

  1. Ghi nhớ: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người nà cũng là con cháu tổ phụ Abraham” . (Lc 19, 9)
  2. Suy niệm: Chúa mang đến ơn cứu độ cho nhà Dakêu và sự trở lại của ông là một minh chứng cho tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Người Do thái nhìn Dakêu dưới khía cạnh là một người tội lỗi nên khinh thường và xa lánh ông. Còn Chúa Giêsu nhìn ông là người đáng được cứu độ, nên đã thương và tha thứ cho ông, khi thấy ông thật sự hoán cải “này đây phân nửa gia sản của tôi, tôi cho người nghèo… tôi xin đền gấp bốn”. Còn chúng ta, hằng ngày vẫn thường nhìn tha nhân nhất là những người tội lỗi, có đời sống không tốt về luân lý, kiểu người Do Thái hay kiểu của Chúa Giêsu?
  3. Sống Lời Chúa: Đừng vì quá khứ hay lầm lỗi của người khác mà chúng ta quên lãng họ.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sám hối thật lòng để xứng đáng nhận lãnh ơn tha thứ của Chúa. Amen.

Cầu nguyện:

     Lạy Chúa Giêsu, cuộc hoán cải của ông Dakêu cho con hiểu được phần nào Trái Tim Chúa giàu lòng Thương Xót. Chúa đã đến để tìm cứu vớt chúng con là kẻ tội lỗi. Ai cũng nghĩ rằng kẻ có tội thì đáng lên án, đáng trừng phạt và khai trừ. Nhưng khi con phạm tội Chúa đã tha thứ thay vì kết án. Chúa đi tìm thay vì xua đuổi. Chúa không ngần ngại lại gần con thay vì làm ngơ hoặc xa tránh. Chúa đến để nâng con dậy thay vì nhận chìm cuộc đời con. Chính Chúa lên tiếng gọi tên con trước khi con thốt ra được một lời tạ tội. Chúa không phải là Thiên Chúa thích báo oán, nhưng là Thiên Chúa của tình thương. Chúa yêu thương con khi con đang là tội nhân.

     Lạy Chúa, xin cho con được như ông Dakêu cảm nhận được Lòng Thương Xót Chúa dành cho con. Xin cho đôi mắt con nhận ra ánh mắt trìu mến Chúa đang nhìn đến con. Xin cho bước chân con vội vàng chạy đến cùng Chúa. Xin cho lòng con mở ra và vui mừng đón rước Chúa. Xin cho ý chí con được quyết tâm đứng lên làm lại cuộc đời. Xin cho đôi tay con rộng mở để biết sống công bằng và chia sẽ cách quảng đại vui lòng.

     Lạy Chúa, một lần gặp gỡ Chúa đã thực sự là một biến cố làm chuyển hướng cuộc đời ông Dakêu. Một cuộc đời đã mất, nhưng đã được Chúa tìm thấy. Một cuộc đời đã chìm ngập, nhưng đã được Chúa cứu vớt. Con đã nhiều lần ở sát bên Chúa nhưng có thể chưa một lần gặp gỡ thực sự. Xin cho con được gặp Chúa để từ nay chuyển hướng cuộc đời theo dấu chân Chúa. Dù nhà linh hồn con tội lỗi bất xứng, xin Chúa dủ lòng thương đến trọ và ở lại luôn mãi. Xin giúp con luôn sống trong niềm vui của ơn cứu độ. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi