Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Chúa nhật XXXIII TN 18/11/2007 Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Mc 13, 24 – 32  

   

Thiên Chúa sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô:

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng : “Trong những ngày ấy, sau cơn gian nan, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng,25 các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.26 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.27 Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.

28 “Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần.29 Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi.30 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

32 “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.

Ghi nhớ: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” (Mc 13,31)

Suy niệm: Thánh kinh là Lời Chúa, mà Lời Chúa cũng chính là Thiên Chúa. Lời Chúa là ánh sáng soi đường cho chúng ta trên đường tiến về quê hương đích thực là Nước trời.  Mọi Lời Chúa phán đều được ứng nghiệm khi đến thời Người đã định. Lời Chúa là chân lý, không thể sai lầm và bất biến với thời gian. Vì thế, ai kiên tâm suy gẫm Lời Chúa và sống theo Lời Chúa dạy sẽ tìm được cho mình con đường sống đích thực và vĩnh cửu. Lời Chúa không bao giờ do ý muốn của người phàm làm ra, nên không ai có quyền thêm bớt bất cứ điều gì. Ai yêu mến Thiên Chúa thì giữ lời của Người. Giữ lời của Chúa là ghi tạc Lời Chúa trong lòng và đem ra thực hành trong từng ngày sống của chúng ta. Biết và sống Lời Chúa thật khác nhau như trời với đất. Đừng bao giờ biến mình thành những kẻ “xây nhà trên cát” khi chỉ biết Lời Chúa rất nhiều nhưng không đem ra thực hành và cũng chẳng sống theo Lời Chúa dạy. Khôn ngoan là ghi nhớ Lời Chúa và đem ra thực hành với thành tâm của mình.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành ra một vài phút để đọc Kinh thánh và suy gẫm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con hằng biết dùng thời giờ để suy gẫm và đem ra thực hành những điều Chúa truyền dạy cho chúng con để mưu ích cho sự sống đời đời của chúng con. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi