Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ ba 13/11/2018 Lc 17, 7-10   

 

 “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng,

 vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

     Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”, chứ không bảo: “Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”.

Sứ điệp:

     Ta chỉ là đầy tớ của Chúa. Có làm được gì cho Chúa, thì đó cũng là do bổn phận phải làm. Vì vậy hãy phục vụ Chúa cách khiêm tốn.

  1. Ghi nhớ: “Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?” . (Lc 17,9)
  2. Suy niệm: Chúa khuyên nhủ chúng ta hãy ăn ở khiêm nhường, đừng tưởng Thiên Chúa mắc nợ mình, khi mình đã chu toàn nhiệm vụ được giao phó. Hình ảnh của người đấy tớ có ý nói rằng, con người không có quyền nại đến công nghiệp của mình để buộc thiên Chúa ban ơn. Thiên Chúa ban ơn cho con người một cách nhưng không, đáp lại với ơn huệ của Chúa, con người chỉ có thể nói lên lòng tri ân mà thôi. Tất cả cuộc sống của ta, tất cả những gì mà ta có làm được, con người có thể dâng lên Chúa như một đáp đền. Đó chính là lòng khiêm tốn đích thực của Kitô giáo.
  3. Sống Lời Chúa: Nếu tôi có là gì thì cũng là ơn huệ của Chúa mà thôi.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn sống có tình có nghĩa, luôn biết ơn và trân trọng những ơn huệ mà Chúa và mọi người đã làm cho con. Amen.

Cầu nguyện:

     Lạy Chúa Giê su, trước tôn nhan Thiên chúa cao cả, con chẳng là gì, dù là đầy tớ cũng chẳng xứng đáng. Hơn nữa, chính Chúa cũng đã tự nguyện chọn sống cuộc đời tôi tớ. Xin Chúa cho con hiểu được Lời Chúa hôm nay để con sống tinh thần tôi tớ theo gương chúa.

     Vì con chưa ý thức mình là đầy tớ của Chúa, nên con chưa ý thức được những bổn phận phải làm. Con cầu nguyện, dự lễ, mà tưởng như con làm ơn cho Chúa. Con làm việc tông đồ, mà như thể con làm ơn cho Giáo hội. Vì chưa ý thức mình là đầy tớ của Chúa, nên con thường đòi hỏi quyền lợi, đòi được trả công, đòi được tôn trọng, đòi được ghi ơn.

     Lạy Chúa, xin giúp con ý thức con chỉ là đầy tớ để con làm việc bổn phận phải làm. Xin cho con ý thức mình là đầy tớ, để con làm theo ý Chúa chứ không theo ý con. Xin cho con ý thức mình là đầy tớ, để con làm hết sức mình như thể chỉ có mình con, nhưng đồng thời cũng khiêm tốn như thể chẳng cần đến con. Xin cho con ý thức mình là đầy tớ, để khi thất bại hay bị chê bai, con không nản chí, và khi thành công hay được khen ngợi, con không tự mãn. Xin cho con ý thức mình là đầy tớ, để con đừng bao giờ ganh tỵ với người khác, nhưng vui trong phận mình và sẵn sang làm những công việc nhỏ bé thấp hẹn nhất. Xin cho con ý thức mình là đầy tớ, để con phụng sự Chúa cho xứng đáng, phục vụ với tâm hồn quảng đại, vô vị lợi, và phần thưởng duy nhất là biết mình đã làm theo ý Chúa. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi