Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ Hai 12/11/2018 Thánh Josaphat, giám mục Lc 17, 1- 6   

“Hãy tha thứ cho nó,

cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần”

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

     Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng!

     Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó”.

     Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em.

Sứ điệp:

     Khi lãnh bí tích Rửa Tội, chúng ta đã trở thành phần tử dân Thiên Chúa. Cuộc sống chúng ta phải làm chứng cho sự thánh thiện: không làm gương xấu và giúp nhau sửa lỗi lầm.

  1. Ghi nhớ: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cho người ta vấp ngã!”. (Lc17, 1)
  2. Suy niệm: Cớ vấp ngã ở đây không chỉ có nghĩa là gương xấu, nhưng còn có thể hiểu là một chướng ngại hay cạm bẫy. Chúa nói: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã”, vì Chúa biết con người yếu đuối, bất toàn, nhưng Chúa không chấp nhận kẻ cố tình tạo ra gương xấu cho người ta lầm lạc.. Vì gương xấu thì dễ lây nhiễm như một thứ ôn dịch, mà bản tính con người thì dễ nghiêng chiều về điều xấu. Vì thế Chúa nghiêm khắc cảnh giác chúng ta, “Thà buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn”. Lời Chúa hôm nay thật là một bài học hữu ích: mỗi người đều có một phần trách nhiệm cho việc kiến tạo môi trường sống của mình và mọi người.
  3. Sống Lời Chúa: Tránh những lời nói hay việc làm gây nên thiệt hại cho linh hồn người ta.
  4. Cầu nguyện: Lay Chúa, xin cho cuộc đời con đừng bao giờ làm cản trở người khác đến với Chúa. Amen.

Cầu nguyện:

     Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con người có tính xã hội. Chúng con không sống đơn độc, nhưng lệ thuộc lẫn nhau. Khi con sống, là con sống với người khác, sống cho và sống nhờ người khác. Cách riêng trong đời sống tinh thần, người trên phải hướng dẫn giáo dục người dưới, người đi trước chỉ đường cho kẻ đến sau. Anh em bạn bè phải giúp nhau nên tốt. Tất cả đều liên đới chịu trách nhiệm về nhau trong tình huynh đệ.

     Lạy Chúa, được gia nhập Hội Thánh, chúng con phải chịu trách nhiệm giúp nhau sống thánh thiện hơn. Con có bổn phận lo cho chính mình và còn có trách nhiệm với tha nhân đang sống chung quanh con, nhất là đối với trẻ nhỏ. Thế mà, suốt bao năm tháng qua, không biết được mấy lần con là ngọn đèn dẫn dắt người khác bước đi theo con đường của Chúa. Và có lẽ cũng không thiếu những lúc con đã trở nên chướng ngại vật cản đường anh em đến với Chúa, vì đã làm gương xấu cho họ. Con đã dửng dưng trước lỗi lầm của tha nhân vì chưa biết khích lệ nhau nên thánh.

     Lạy Chúa Giêsu, con sợ lời cảnh báo của Chúa. Xin Chúa giúp con sống đời chứng nhân bằng những gương sáng, bằng cuộc sống thánh thiện trong môi trường hằng ngày. Xin giúp con thay vì thúc đẩy lôi kéo nhau đến tội lỗi, thì trái lại, biết dẫn đưa nhau tới đời sống thánh thiện bằng lời nói, bằng việc làm, và bằng cả cuộc sống. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi