Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Chúa Nhật XXXII TN 11/11/2018 Mc 12, 38 – 44     

“Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô:

      Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn”. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống”.

Sứ điệp: Thiên Chúa khoan nhân đánh giá chính tấm lòng mỗi người. Giá trị của việc làm không tùy thuộc số lượng nhiều hay ít, nhưng tùy thuộc tấm lòng thành.

1.Ghi nhớ:“Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo nầy đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết” (Mc 12,43).

2.Suy niệm: Đối với Chúa, tấm lòng cao trọng hơn của lễ. Chúa Giêsu nhìn thấy nhiều người dâng cúng trong đền thờ, kẻ nhiều người ít. Nhưng Người lên tiếng khen ngợi bà goá nghèo, tuy bà dâng cúng ít, nhưng đối với Chúa có giá trị rất nhiều. Bởi vì giá trị của việc dâng cúng không tuỳ thuộc số lượng của cải dâng cúng, nhưng tuỳ thuộc vào tấm lòng chân thành. Người ta có thể cho đi vì hám danh, vì muốn được ca tụng, hoặc vì tiền dư bạc thừa. Còn bà goá nầy đã cho đi tất cả những gì bà có để sống, dù chỉ là ¼ đồng La mã. “Của ít lòng nhiều” Chúa cần tấm lòng hơn là hình thức bên ngoài.

3.Sống Lời Chúa: Thực thi bác ái với lòng mến chân thành.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến thật lòng, để tất cả những gì con làm, đều trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, loài người ai cũng muốn được tiếng khen. Tiếng khen như một lời động viên, tiếp sức cho con cố gắng. Điều đó tự nó là tốt. Tuy thế, nếu làm việc chỉ vì tiếng khen, thì việc đó trược mắt Chúa là vô giá trị.

      Chúa khen người đàn bà góa nghèo khó đã dâng cúng vào đền thờ nhiều hơn hết mọi người vì Chúa nhìn thấy tấm lòng thành của bà. Bà được khen không phải vì bà bỏ nhiều tiền, cũng không phải vì bà nghèo. Bà được khen vì bà gói được trọn tấm lòng của bà trong món quà nhỏ bé đó mà dâng cho Chúa. Chúa khen tấm lòng của bà. Những người trước đó không được Chúa khen vì tấm lòng của họ dâng Chúa được ít lắm. Họ chưa sống hết lòng vì Chúa và cho Chúa.

      Lạy Chúa, con biết rằng lạm dụng việc lành phúc đức để cầu danh chính là xử bất công với Chúa. Xét lại bản thân con có thể đôi lần làm việc chỉ vì mua danh cho mình. Rất nhiều khi con làm việc vừa vì tin mến Chúa mà cũng lại vừa vì tiếng con. Con vẫn còn để cho lòng ham danh theo tính tự nhiên ảnh hưởng đến những việc lành phúc đức của con. Do vậy, của lễ con dâng chưa trọn vẹn là cho Chúa mà còn là cho con.

      Xin Chúa thanh luyện ý hướng con. Xin cho con biết làm cả những việc tốt âm thầm, vì đó là những dịp giúp con sống trọn vẹn cho chúa.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi