Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ năm 08/11/2018 Lc 15,1-10

    “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

    Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

     “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

“Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”.

Sứ điệp:

     Dụ ngôn tìm chiên lạc và tìm đồng bạc bị đánh mất nói lên Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa đối với tội nhân. Qua đó Chúa mời gọi ta trở về với Chúa để nhận ơn tha thứ và để ta cũng biết tha thứ cho anh em.

  1. Ghi nhớ: “Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”. (Lc15, 10)
  2. Suy niệm: Qủa thật vì yêu thương loài người tội lỗi mà Chúa đã đến trần gian. Chính tên “Giê-su” của Ngài, nghĩa là “Cứu Thế” cũng gắn liền với tội nhân. Cứu ai? Người lành đâu cần cứu, mà cứu là phải cứu người có tội. Vậy chúng ta tự nhận mình là người công chính hay tội lỗi? Chắc không ai dám cho mình là trong sạch, vô tội trước mặt Chúa. Biết bao nhiêu lần chúng ta không giữ trọn mười điều răn của Chúa. Bao nhiêu lần chúng ta oán ghét, hận thù, tranh chấp, xét đoán dèm pha… Mong sao tự thâm tâm của chúng ta luôn vọng lên lời thú nhận của người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện: “Lạy chúa, con là kẻ có tội”, chỉ còn biết trông chờ vào lòng Chúa thương xót mà thôi.
  3. Sống Lời Chúa: Vui mừng vì một người tội lỗi hoán cải.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng chê bỏ con, xin nhận lấy tấm lòng con, tấm lòng tan nát khiêm cung. Amen.

Cầu nguyện:

     Lạy Chúa Giêsu, qua dụ ngôn tìm chiên lạc và tìm đồng bạc bị đánh mất, con cảm thấy Lòng Thương Xót của Chúa đối với tội nhân thật bao la vô ngần. Cái nhìn yêu thương cảm thông của Chúa thật khác xa với cái nhìn hằn học ghen tị của những người biệt phái và luật sĩ.

     Lạy Chúa, Chúa không bao giờ bỏ rơi con, cho dù con là một kẻ đốn mạt tội lỗi. Người chăn chiên quên đi chín mươi chín con chiên đang ở với mình để đi tìm một con chiên lạc, hình ảnh ấy diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với tội nhân thật lạ thường biết bao. Chúa vẫn luôn nghĩ đến con cho dù trong trái tim con không hề có hình ảnh Chúa. Chúa vẫn yêu thương con cho dù bao lần con đã xúc phạm đến Chúa. Và Chúa sẵn sàng ra đi tìm kiếm con cho dù con luôn tìm cách  trốn chạy, muốn xa lìa Chúa.

     Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Chúa để con quyết tâm trở về với Chúa. Xin cho con xác tín rằng: Chúa sẽ vui mừng biết bao khi thấy con thật lòng ăn năn thống hối tội lỗi, vì chính tình yêu thương tha thứ của Chúa sẽ mang đến cho con niềm hạnh phúc bình an. Và xin Chúa ban cho con trái tim nhân ái của Chúa, để con cũng biết yêu thương tha thứ cho những anh em lầm lỡ và giúp họ trở về với Chúa. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi