Ngày Thế Giới Người Nghèo: Người nghèo được mời vào bàn với Đức Phanxicô

Ngày 5 tháng 11 – 2018, hãng tin công giáo Ý ACI Stampa cho biết, nhân dịp Ngày Thế Giới Người nghèo tổ chức ngày 18 tháng 11 – 2018, Đức Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ ở Đền thờ Thánh Phêrô, Vatican, sau thánh lễ ngài mời các người nghèo chia sẻ bữa ăn với ngài ở Hội trường Phaolô VI .
Ngày Thế Giới Người Nghèo Người nghèo được mời vào bàn với Đức Phanxicô

Ngày Thế giới Người nghèo được Đức Phanxicô tổ chức lần đầu tiên năm 2016 nhân Năm Thánh Lòng thương xót, sau lần người nghèo đi hành hương về Rôma do hội Fratello tổ chức. | © Fratello.org

cath.ch, 2018-11-06

Đức Phanxicô xin mọi người cầu nguyện đặc biệt cho người nghèo ngày hôm đó và chia sẻ với họ bữa cơm ngày chúa nhật. Trong mục đích này, Hội đồng giáo hoàng tân phúc âm hóa đã chuẩn bị một tài liệu chỉ dẫn cho các giáo xứ. Ngày người nghèo được Đức Phanxicô tổ chức lần đầu tiên ngày 13 tháng 11 – 2016 nhân dịp Năm Thánh Lòng thương xót. Sau đó ngài thiết lập ngày người nghèo vào chúa nhật thứ 33 mùa thường niên.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn tin: Phanxico

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi