Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ tư 07/11/2018 Lc 14, 25-33 

 “Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có,

thì không thể làm môn đệ Ta”

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

     Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:

     “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

“Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: “Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Sứ điệp:

     Phải từ bỏ tất cả để theo Chúa. Người tín hữu phải ý thức điều ấy cho thật rõ và chọn lựa dứt khoát, bởi vì đây là việc dấn thân suốt cuộc đời.

  1. Ghi nhớ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được”. (Lc 14, 26)
  2. Suy niệm: Kiểu nói “dứt bỏ” có nghĩa là yêu kém hơn: đặt mối tình liên hệ gia đình kém hơn lòng yêu mến Chúa. Phải có lòng yêu mến Chúa trên hết mọi tình cảm. Các tình yêu mến khác phải kém hơn và phải quy về tình yêu Chúa. Chúa đòi hỏi chúng ta phải có tinh thần siêu thoát, nghĩa là phải từ bỏ mọi cản trở để theo Chúa. Nếu không ý thức và thực hiện được những điều này thì chúng ta khó mà từ bỏ những gì mình có, khó mà yêu mến Chúa hơn tất cả mọi sự để có thể trở thành môn đệ của Chúa.
  3. Sống Lời Chúa: Yêu mến Chúa trên hết mọi sự.
  4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để chúng con biết yêu mến và thờ phượng Chúa trên hết mọi sự.Amen.

Cầu nguyện:

     Lạy chúa Giêsu, Chúa mời gọi con theo Chúa và chọn Chúa. Đó phải là ưu tiên hàng đầu, không có điều gì trên đời này có thể hơn được, dù đó là tình máu mủ ruột thịt, dù đó là chính bản thân con.

     Lạy Chúa, thực sự con vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của Lời Chúa, con chưa hiểu tại sao con phải từ bỏ tất cả để theo Chúa, để làm môn đệ Chúa. Thế nhưng chân lý quan trọng này Chúa luôn nhắc đi nhắc lại cho con. Chúa dạy con tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Chúa và sự công chính của Người. Chúa dạy con: “Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì không được ích gì”. Chúa dạy người thanh niên giàu có rằng: để được sự sống đời đời thì về bán hết của cải rồi theo Chúa.

     Lạy Chúa, dù con không hiểu, nhưng con tin Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

     Xin cho con tin vào Lời Chúa dạy để con vững bước theo Chúa, để con xác tín mãi mãi rằng chính Chúa là con đường đưa đến sự sống. Bước đi theo Chúa là điều quan trọng nhất trong cuộc sống con. Vì thế xin giúp con sẵn sàng từ bỏ những lợi ích khác. Xin cho con nhận ra rằng từ bỏ mọi sự vì Chúa không phải là dại khờ, thua lỗ, nhưng là một mối lợi và khôn ngoan. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi