Đức Giáo Hoàng không viếng thăm Đài Loan

Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, cho biết không có dự án ĐTC viếng thăm Đài Loan.

Ông Greg tuyên bố như trên hôm 18-10-2018, sau khi báo chí đưa tin Phó Tổng Thống Trần Kiến Nhân (Chen Chien-jen) lập lại lời mời ĐTC viếng thăm Đài Loan, nhân dịp Ông hướng dẫn phái đoàn chính phủ Đài Loan đến Roma tham dự lễ phong 7 vị Hiển Thánh sáng chúa nhật 14-10-2018.

 Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trước khi bắt đầu thánh lễ Phong thánh, ĐTC đã chào thăm vắn tắt các vị Trưởng Phái đoàn chính phủ dự lễ, theo nghi thức ngoại giao. Trong các vị trưởng phái đoàn ấy có Phó Tổng Thống của Đài Loan Trần Kiến Nhân. Trong dịp này, Ông đã lập lại lời mời ĐTC viếng thăm Đài Loan, nhưng ”tôi có thể minh xác rằng cuộc viếng thăm này của ĐTC không được nghiên cứu” (Rei 18-10-2018)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi