Lời Chúa: Chúa Nhật Truyền Giáo Tuần 29 Thường niên

PhucVu.jpg

Lời Chúa: Mc 10, 35-45

35 Khi ấy, hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Ðức Giêsu và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây”. 36 Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” 37 Các ông thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang”. 38 Ðức Giêsu bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” 39 Các ông đáp: “Thưa được”. Ðức Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy chịu, anh em cũng sẽ chịu. 40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã dọn sẵn cho ai thì kẻ ấy được”. 41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan. 42 Ðức Giêsu gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. 43 Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; 44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. 45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”. 

Suy Niệm

Ghế tượng trưng cho địa vị, quyền lực và quyền lợi,

 nên ghế là nỗi ám ảnh của nhiều người.

 Ghế trưởng phòng, ghế giám đốc, ghế đại biểu…

 Tất cả nỗ lực dồn vào việc có một ghế,

 sau đó là giữ ghế, hay tìm cách lên ghế cao hơn.

Ngay cả những người đã bỏ mọi sự để theo Chúa

 cũng bị ám ảnh bởi những chiếc ghế danh dự.

 Chính lúc Ðức Giêsu nói đến cái chết gần kề của mình,

 thì Gioan và Giacôbê lại xin được ngồi hai bên tả hữu.

 Có vẻ họ không bắt được tần số của Thầy!

 Thanh tẩy mình khỏi tội lỗi không khó lắm.

 Nhưng thanh tẩy mình khỏi nhân đức và công trạng của mình

 thì khó hơn bội phần.

 Hai môn đệ đã từ bỏ những điều rất cao quý,

 nhưng bây giờ lại muốn kiếm chút lợi lộc

 từ chính sự từ bỏ và phục vụ của mình.

 Họ dám lên tiếng đòi hỏi Ðức Giêsu:

 “Chúng con muốn Thầy làm cho chúng con điều chúng con xin.”

 Thái độ bực tức của mười môn đệ còn lại

 có thể bắt nguồn từ một sự ganh tỵ ngấm ngầm.

 Nhiều môn đệ cũng ước mơ hai ghế tả hữu.

Ðức Giêsu kéo hai ông ra khỏi tham vọng và đam mê

 để đưa họ trở về với thực tại gai góc sắp đến.

 Họ muốn được chung phần với Ngài trong vinh quang,

 nhưng liệu họ có dám chia phần với Ngài trong đau khổ?

 Uống chung chén đắng Thầy sắp uống,

 chịu chung phép Rửa Thầy sắp chịu

 là chấp nhận bị dìm sâu xuống dòng nước khổ đau.

 Thật ra được ngồi hai bên tả hữu Thầy trong vinh quang

 đâu phải là phần thưởng để trả công cho người bền chí.

 Trung tín theo Chúa đến cùng đã là phần thưởng rồi.

 Chúng ta không giữ đạo để đòi một chỗ thật cao,

 nhưng mong được ban một chỗ thật gần bên Chúa.

Người đứng đầu, người làm lớn, người có quyền

 thường dễ có thái độ thống trị, áp đặt, hống hách.

 Chức vụ và quyền lực trở thành phương tiện phục vụ bản thân.

 Ðó là lối lãnh đạo dễ thấy nơi người đời.

 Ðức Giêsu không chấp nhận chuyện đó nơi Hội Thánh:

 “Nơi anh em thì không như vậy.”

 Ngài đề xướng một lối lãnh đạo mới.

 Ai muốn làm lớn, làm đầu trong Hội Thánh

 phải trở nên đầy tớ và nô lệ cho mọi người.

 Ðức Giêsu mời chúng ta làm một cuộc cách mạng lớn,

 không phải chỉ là đổi ngôi, mà là đổi lòng.

 Tận diệt trong tim những tham vọng ăn trên ngồi trước.

 Ðức Giêsu không ủng hộ một xã hội hay Giáo Hội vô tổ chức.

 Nhưng Ngài coi lãnh đạo là khiêm nhường phục vụ.

Phục vụ là động từ tóm kết toàn bộ đời Ðức Giêsu.

 Ngài đến trần gian để phục vụ, sống như người phục vụ,

 và chết như dấu chứng lớn nhất của phục vụ trong yêu thương.

Cầu Nguyện

Lạy Thầy Giêsu,

 Thầy không gọi chúng con là tôi tớ,

 Thầy cũng không chỉ coi chúng con là môn đệ.

 Thầy còn coi chúng con như bạn hữu của Thầy,

 vì Thầy đã thổ lộ cho chúng con

 những điều riêng tư thầm kín nhất

 trong tương quan giữa Thầy với Cha.

 Hơn nữa, sau phục sinh,

 Thầy đã gọi các môn đệ là anh em.

 Mặc nhiên Thầy tự nhận mình là Anh Trưởng

 đứng đầu một đoàn em đông đúc.

 

Xin cho chúng con

 luôn thi hành ý muốn của Cha

 để trở nên những người em

 cùng huyết nhục với Thầy.

 

Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã nâng chúng con lên

 làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Thầy.

 Còn Thầy lại hạ mình xuống

 phục vụ chúng con như người tôi tớ

 rửa chân cho chúng con như một nô lệ

 và chết thay cho chúng con trên thập giá.

 

Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy

 và sống yêu thương mọi người như anh em. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi