Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy 20/10/2018 Lc 12, 8 – 12

“Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

     Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

     “Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

Sứ điệp: Chúa Giêsu bảo đảm rằng: Ai tuyên xưng Ngài bằng cách trung thành với Ngài trong cuộc sống hôm nay, Ngài sẽ không quên họ trong cuộc sống mai sau.

  1. Ghi nhớ: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa” . (Lc 12, 8)
  2. Suy niệm: Thiên Chúa là Đấng công minh và chính trực. Hơn thế nữa, người còn rộng lượng và quảng đại với chúng ta. Điều này được biểu lộ qua lời của Chúa nói một cách xác quyết và phủ định: ai tuyên xưng danh Chúa trước mặt người đời, thì bù lại và thêm nữa Người sẽ tuyên xưng kẻ trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa, và ngược lại. Điều mà Chúa muốn ở đây là dù bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải giữ vững đức tin và trung thành với Chúa. Trong đời sống thực tế, mình có thể chưa chối bỏ Chúa, nhưng những suy nghĩ, thái độ và những việc làm của chúng ta lại ngược hẳn với những giáo huấn của Tin mừng và phẩm giá của người Kitô hữu.
  3. Sống Lời Chúa: Can đảm trong mọi sự, vì Chúa không bao giờ để chúng ta chịu thử thách quá sức.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con được chia sẻ với những đau khổ với Chúa trên thập giá là biết can đảm đón nhận thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhờ đó mà chúng con được dự phần vinh quang với Người. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cuộc sống của con hôm nay dễ làm con quên Chúa. Con không chối Chúa trực tiếp như thánh Phêrô đã chối Chúa. Tuy thế, vì đồng tiền chi phối, công việc bận rộn, bổn phận nặng nhọc, các gương xấu và dịp tội nhan nhản, con như bị cuốn vào một cơn lốc, cơn lốc thế trần. Rồi con cũng bon chen, cũng gian tham, cũng ghen ghét oán thù, cũng lao mình vào tội lỗi và quên mình là môn đệ Chúa, chẳng khác gì con đã chối Chúa. Hẳn đã có một lần, vì một dịp vui với bạn bè, con đã thiếu sót bổn phận với Chúa. Đã có một lần vì một chút xúc phạm đến danh dự con, con vội nổi đóa, quên hẳn bài học khiêm tốn hiền lành Chúa dạy. Những lần như thế con đã phế bỏ Chúa ra khỏi tâm hồn con.

     Con muốn quyết tâm sống sao cho xứng danh người môn đệ Chúa. Xin Chúa thương nâng đỡ con, để nếu con nghèo, thì đừng vì nghèo mà gian tham; nếu con bị người ta vô ơn, con đừng bất mãn để rồi không sống bác ái nữa; giả như con bị anh em xúc phạm đến danh dự thì đừng để lòng thù oán. Luôn sống theo tinh thần của Chúa trong mọi hoàn cảnh, đó là con đang tuyên xưng Chúa là Thầy và là Chúa của con.

     Lạy Chúa, con tin vào Lời Chúa: “Ai tuyên xưng Ta trước mặt thiên hạ, Ta sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Ta”. Các thánh đã được hưởng lời hứa đó. Con quyết sống trung thành với Chúa và can đảm sống theo đường lối Chúa, để mai sau Chúa cũng sẽ nói với con: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng sự vui mừng với Chủ ngươi”. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi