Suy niệm Lời Chúa : Chúa nhật XXIX TN 21/10/2018 Mc 10, 35 – 45 CN Truyền giáo


Con người đến để hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô:

Khi ấy, Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.”36 Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? “37 Các ông thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.”38 Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? “39 Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

  1. Ghi nhớ: “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”. (Mc 10, 45)
  2. Suy niệm: Trong cuộc sống con người, chức thường đi với quyền và những bỗng lộc đi theo chức vụ. Vì thế chẳng lạ gì khi người ta tranh chấp nhau về quyền lực danh vọng. Còn Chúa Giêsu, Người dạy cho các môn đệ hiểu rằng: chức cũng đi chung với quyền nhưng quyền là để phục vụ. Và chính Chúa Giêsu đã làm gương như thế. Là Thiên Chúa thế, quyền uy tột đỉnh, thế mà Người đến sống giữa trần thế, gần gũi những người nghèo, người tội lổi, cảm thông tha thứ, chữa lành tật bệnh, hòa đồng với mọi người, và hiến dâng mạng sống cho con người.

Chúa nhật truyền giáo hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhìn lại cách sống đạo của mình. Truyền giáo không nhất thiết phải làm cái nầy hay cái kia, đi chốn nầy hay chồn khác mà chủ yếu phải là đem Chúa đến cho mọi người trong hoàn cảnh và ơn gọi của mình.

  1. Sống Lời Chúa: Làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh.
  2. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trở nên những chứng nhân đích thực của Chúa, trong mọi hoàn cảnh cuộc sống của chúng con. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi