Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 47/2018

Nội dung

  –  Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 29 Thường niên năm B

  –  7 vị Chân phước được tuyên phong Hiển thánh

  –  Thượng Hội đồng Giám mục: Các nghị phụ bàn về phụ nữ, di dân, ‘những nười vô danh’

  –  Thượng Hội đồng Giám mục: Người trẻ phải làm cho Giáo hội thức tỉnh!

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi