Thánh lễ Chúa Nhật Tuần XXVIII TN tại G.x Khiết Tâm lúc 17h00 ngày 14/10/2018 Chủ tế Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Giáo

Thánh lễ Chúa nhật Tuần XXVIII thường niên – tại Giáo Giáo xứ Khiết Tâm. Giáo hạt Chí Hòa do Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Giáo chủ tế lúc 17h00 ngày 14/10/2018 Để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, không thể đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trên các Website, Face book, Twistter hoặc Minds:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Minds: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Cầu nguyện bằng trái tim

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Twitter: Cầu nguyện bằng trái tim

Minds: Cầu nguyện bằng trái tim

Website:  Giađình cầunguyện

Facebook: Giađình cầunguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện 

Minds: Giađình cầunguyện

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi