Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 341 – Chúa nhật 28 Thường niên – năm B

WGPSG — Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận, đồng thời với Lời Chúa giúp làm tư liệu suy niệm trong gia đình mỗi ngày.

Nội dung:

– Lá thư mục tử

– Trang sống Lời Chúa

– Tin sinh hoạt Giáo hội khắp nơi

– Tin Giáo hội Việt Nam và TGP Sài Gòn

– Tin giáo xứ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi