Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Thiên Ân lúc 15giờ00 ngày 11/10/2018. Chủ tế Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài

xin Click vào đây để xem hình

Thánh lễ suy tôn Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo hạt Tân Sơn Nhì, vào lúc 15giờ00 ngày 11/10/2018. Do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book, Twistter hoặc Minds:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Minds: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Cầu nguyện bằng trái tim

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Twitter: Cầu nguyện bằng trái tim

Minds: Cầu nguyện bằng trái tim

Website:  Giađình cầunguyện

Facebook: Giađình cầunguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện 

Minds: Giađình cầunguyện

 

Quay phim: Đaminh Trần Quảng – Phêrô Phaolô Văn Quí

Cây Viết Chì Nhỏ – Dom Dũng

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi