Trực tiếp: Chương trình Xiếc, Ảo thuật. văn nghệ vui Trung thu tại Giáo xứ Tân Thông lúc 18g00 ngày 22/9/2018

Chương trình Xiếc, Ảo thuật, văn nghệ, hội chợ ẩm thực. Vui Trung thu lúc 18h00 ngày 22/9/2018.   Tại G.x Tân Thông – Giáo phận Phú Cường. Chương trình được trực tiếp trên các Website, Face book, Twistter hoặc Minds:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Minds: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Cầu nguyện bằng trái tim

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Twitter: Cầu nguyện bằng trái tim

Minds: Cầu nguyện bằng trái tim

Website:  Giađình cầunguyện

Facebook: Giađình cầunguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện 

Minds: Giađình cầunguyện

<

Quay phim: Đaminh Trần Quảng – Đức Sang

Phêrô Phaolô Văn Quí- Dom Dũng

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi