Làm sao để làm phép cho hang đá

Hang đá là một cách tuyệt vời để thêm ý nghĩa cho mùa Giáng Sinh và để đưa mình về bên máng cỏ của ngày Giáng Sinh đầu tiên. Đây là một trong những truyền thống Giáng Sinh lâu đời và được yêu mến nhất, cũng như là một cách để dạy cho các em nhỏ biết về Chúa Hài Đồng.
Làm sao để làm phép cho hang đá
Có một cách để tăng thêm ý nghĩa thiêng liêng cho hang đá là làm phép với lời chúc lành được Giáo hội phê chuẩn. Đây là lời làm phép hang đá trên trang của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.
 Chủ lễ chắp tay và cầu nguyện:

Lạy Chúa của mọi quốc gia và dân tộc,

Từ tạo thiên lập địa

Chúa đã thể hiện tình yêu của Người

Khi chúng con đang khắc khoải cần Đấng Cứu Độ

Người đã sai Con Một của mình

Sinh xuống trong cung lòng Đức Trinh nữ Maria

Ngài đem cho cuộc đời chúng con

Niềm vui và bình an, công bằng, thương xót và tình yêu thương.

Lạy Chúa,

Xin chúc phúc cho những ai nhìn ngắm hang đá này,

Được nhớ lại sự hạ sinh khiêm nhượng của Chúa Giêsu,

Và nâng lòng chúng con lên với Ngài,

Là Thiên Chúa ở cùng chúng con, và là Đấng Cứu Độ chúng con,

Amen.

Còn có một bản nghi thức trang trọng với các đoạn Lời Chúa nữa.

Nhưng chỉ cần một hành động nhỏ này, sẽ thêm ý nghĩa cho nỗ lực làm hang đá và xin Chúa chúc lành cho gia đình chúng ta.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi