Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Tân Thông lúc 12h00 ngày 1/9/2017 (LM Giuse Nguyễn Phát Tài)

Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Tân Thông lúc 12h00 ngày 1/9/2017. Chủ tế LM Giuse Nguyễn Phát Tài.

Posted by Lctx Tan Son Nhi on Thursday, August 31, 2017

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.
Xin hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên
 các Website hoặc Facebook:

———-oOo———-

Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Cầu nguyện bằng trái tim

huyha.net

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi