Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Chí Hòa lúc 15h00 ngày 24/8/2017(LM Giuse Nguyễn Phát Tài)

Kính mời quý anh chị hiệp thông trực tiếp: Thánh lễ kính L CTX tại Giáo xứ Chí Hòa vào lúc 15giờ00 ngày 24/8/2017..

Posted by Giadinh Caunguyen on Thursday, August 24, 2017

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Chí Hòa – Giáo hạt Chí Hòa do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế vào lúc 15giờ00 ngày 24/8/2017. 

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.
Xin hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên
 các Website hoặc Facebook:

———-oOo———-

Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Cầu nguyện bằng trái tim

huyha.net

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi