Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Chí Hòa lúc 15h00 ngày 27/7/2017(LM Giuse Nguyễn Phát Tài)

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Chí Hòa – Giáo hạt Chí Hòa vào lúc 15giờ00 ngày thứ Năm 27/7/2017. Chủ tế LM Giuse Nguyễn Phát Tài. Thánh lễ kính LCTX được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Posted by Lctx Tan Son Nhi on Thursday, July 27, 2017

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Chí Hòa – Giáo hạt Chí Hòa vào lúc 15giờ00 ngày thứ Năm 27/7/2017. (Tiếp theo)

Posted by Lctx Tan Son Nhi on Thursday, July 27, 2017

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Chí Hòa – Giáo hạt Chí Hòa do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế vào lúc 15giờ00 ngày 27/7/2017. 

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.
Xin hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên
 các Website hoặc Facebook:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net
Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

 

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi