Trực tiếp: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 12giờ00 ngày 13/7/2017 tại G.x Tân Thông – G.p Phú Cường

Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima do LM Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế vào lúc 12giờ00 ngày 13/7/2017 tại G.x Tân Thông – Giáo phận Phú Cường.

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các các Website hoặc Face book:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net
Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

 

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi