Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX của Hạt Tân Sơn Nhì tại G.x Tân Hương lúc 15h00 ngày 6/6/2017

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót của Giáo hạt Tân Sơn Nhì tại Giáo xứ Tân Hương do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài (Chánh xứ Giáo xứ Tân Thông) chủ tế vào lúc 15giờ00 thứ Ba ngày 6/6/2017.

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật ở xa không thể đến được.

Mời quý Anh chị cùng hiệp thông tham dự qua các Website hoặc Face book:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

 

Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi