Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Chí Hòa lúc 15h00 ngày 25/5/2017(LM Giuse Nguyễn Phát Tài)

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Chí Hòa – Giáo hạt Chí Hòa do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế vào lúc 15giờ00 ngày 25/5/2017. 

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật không thể đến được.
Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên
 các Website hoặc Facebook:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net
Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

 

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi