Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa Chay tại G.x Thanh Đa lúc 18h00 ngày 29/3/2017(LM Giuse Nguyễn Phát Tài)

Tĩnh tâm Mùa chay tại G.x Thanh Đa – Giáo hạt Gia Định do Linh Mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế vào lúc 18h00 ngày 29/3/2017.

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật ở xa không thể đến được.

Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các các Website hoặc Face book:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net
Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

 

 

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi